– Zarządzenie w sprawie zasad kontaktów firm farmaceutycznych i ich przedstawicieli z osobami uprawnionymi do wydawania recept – Pobierz
– Zał. nr. 1 Zasady kontaktu przedstawicieli firm farmacutycznych z pracownikami szpitala uprawnionymi do wystawiania recept – Pobierz
– Zał. nr 2 wniosek PDF – Pobierz
– Zał. nr 2 wniosek DOC – Pobierz