Tytuł projektuOsteoporoza to nie wyrok – pilotażowy transgraniczny polsko-litewski program walki z osteoporozą
Nr projektuLT-PL-2S-156
Całkowity budżet projektu49 335,00 euro
W tym dofinansowanie z EFRR41 934,74 euro
Budżet Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach25 903,75 euro
Przyznane dofinansowanie z EFRR22 018,18 euro (85% kosztów kwalifikowanych)
Przyznane dofinansowanie z budżetu województwa na 2017 r.38 85,57 euro (15% kosztów kwalifikowanych)
Źródło dofinansowania

PROGRAM Interreg V-A Litwa – Polska na lata 2014 – 2020

Okres realizacji projektu12 m-cy
Partnerzy projektu

 

Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach – Lider

Instytucja Publiczna Szpital Okręgu Olickiego im. S. Kudirki – Partner

Krótki opis projektuProjekt stanowi wspólną transgraniczną inicjatywę Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach oraz Szpitala Okręgowego w Olicie (Alytus) i zakłada realizację kompleksowych działań skierowanych doi środowiska medycznego (szkolenia, wizyty studyjne, poprawa infrastruktury) oraz społeczeństwa (kampania obejmująca działania informacyjne, edukacyjne i profilaktyczne).
Cel projektuCelem głównym projektu jest zapewnienie wysokiej jakości usług medycznych w obszarze przygranicza polsko-litewskiego, ze szczególnym uwzględnieniem osób narażonych na wykluczenie społeczne i ubóstwo.
Zakres/rezultaty projektu

–         cykl szkoleń dla personelu medycznego zatrudnionego w partnerskich szpitalach,

–         wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy instytucjami partnerskimi,

–         remont poradni reumatologicznej,

–         kampania edukacyjno-profilaktyczna.

Biuro projektu kontakt

(87) 562 94 37

(87) 562 95 32

W dniu 22 listopada 2018 r. w Olicie (Alytus) odbyła się konferencja końcowa projektu pn. Osteoporoza to nie wyrok – pilotażowy transgraniczny polsko-litewski program walki z osteoporozą. Konferencja była okazją do podsumowania i zaprezentowania działań zrealizowanych w projekcie oraz osiągniętych celów i rezultatów. Partnerzy projektu wyrazili satysfakcję ze wspólnie podjętego wysiłku na rzecz zapewnienie wysokiej jakości usług medycznych w obszarze przygranicza polsko-litewskiego i zadeklarowali chęć dalszej współpracy instytucji partnerskich projektu.


W dniach 8-9 listopada 2018 r. w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach miała miejsce wizyta studyjna pracowników medycznych Szpitala Okręgowego im. S. Kudirki w Olicie (Litwa). W trakcie wizyty goście z Litwy zapoznali się z doświadczeniem i praktyką Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w zakresie leczenia osteoporozy i poznali od zaplecza funkcjonowanie Oddziału Ortopedyczno-Urazowego oraz Oddziału Reumatologii z Pododdziałem Geriatrii.

No Images found.


Zakończono cykl zajęć Nordic walking organizowanych przez Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu. Odbyło się 6 jednogodzinnych spotkań, podczas których uczestnicy projektu, tj. osoby w wieku 50+ mogli skorzystać z instruktażu wykwalifikowanego trenera i opanować umiejętność samodzielnego wykonywania ćwiczeń. Na zakończenie zajęć każdy z uczestników otrzymał darmowy komplet kijków do Nordic walking.


Zakończył się cykl 3 spotkań informacyjno-edukacyjnych poświęconych tematyce osteoporozy. Spotkania miały miejsce w Suwałkach (7 czerwca 2018), Sejnach (12 lipca 2018) i Augustowie (19 lipca 2018). W każdym spotkaniu uczestniczył diabetolog, reumatolog i ortopeda, w ich toku których zostały zaprezentowane zagrożenia wynikające z niezdiagnozowanej osteoporozy oraz metody zapobiegania schorzeniu. Osoby uczestniczące w spotkaniach zostali uświadomieni o konieczności badań profilaktycznych i uzyskali porady od specjalistów.


W dniu 7 czerwca w Suwałkach odbyło się pierwsze z trzech spotkań informacyjno-edukacyjnych.


W dniu 12 kwietnia 2018 roku odbyła się konferencja otwierająca projekt Osteoporoza to nie wyrok – pilotażowy transgraniczny polsko-litewski program walki z osteoporozą.


W dniu 12 kwietnia 2018r. w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach odbyła się konferencja inauguracyjna projektu Osteoporoza to nie wyrok – pilotażowy transgraniczny polsko-litewski program walki z osteoporozą. Przedsięwzięcie realizują Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach i Szpital Okręgowy w Olicie (Litwa). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest niwelowanie wykluczenia społecznego i ubóstwa wśród mieszkańców obszaru przygranicza polsko-litewskiego poprzez podjęcie wspólnych działań na rzecz walki z osteoporozą.

Podczas spotkania zaprezentowano szczegółowe informacje dotyczące założeń projektu, planowanych działań, grup docelowych oraz spodziewanych efektów.

Konferencję otworzył Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele współpracujących Szpitali, władz samorządowych, instytucji publicznych, a także władze regionu.


 

Ta strona używa plików Cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Cookies.
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ