Przekazywanie darowizn pieniężnych

Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i jednocześnie informujemy, że darowizny pieniężne można wpłacać na konto:

04 1020 1332 0000 1102 0974 0038

z dopiskiem „darowizna dla Szpitala”