Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na Lata 2007-2013, oś priorytetowa 5 Rozwój Infrastruktury Ochrony Środowiska , Działanie 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska

 

Numer projektuWND-RPPD.05.01.00-20-023/09

 

Tytuł projektuTermomodernizacja Budynków Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach

 

Zakres projektu

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja kompleksu budynku głównego i kuchni SP Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach. W ramach kompleksowej termomodernizacji przeprowadzone zostaną prace zwiększające efektywność istniejącego systemu grzewczego i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Termomodernizacja budynku obejmie ocieplenie przegród zewnętrznych (ścian zewnętrznych, stropodachów i innych przegród chłodzących), wymianę starych okien na nowe, częściowa modernizacja instalacji centralnego ogrzewania obejmująca regulacje hydrauliczną i wymianę zaworów grzejnikowych na zawory termostatyczne instalacji centralnego ogrzewania budynku głównego oraz instalację kolektorów słonecznych, które wpłyną na efektywność przygotowania ciepłej wody użytkowej. Szpital wprowadza nowoczesne podejście do planowania energetycznego, zwane zintegrowanym planowaniem energetycznym realizowanym z pomocą metody tzw. Least Cost Planing czyli planowania według najmniejszych kosztów. Efektywne wykorzystanie energii tworzy nowe możliwości dla zrównoważonego rozwoju regionów oraz podnosi bezpieczeństwo energetyczne gospodarki a także jest najlepszym sposobem ochrony środowiska naturalnego. Można je uzyskać stosując drogie technologie lub realizować przedsięwzięcia prowadzące do uzyskania oszczędności energii. Dodatkowym aspektem jest, ograniczenie emisji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza.

Beneficjenci projektu

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach
Termin rzeczowej realizacji projektu 16.11.2009r. – 31.10.2011r.
Całkowita wartość projektu 4 373 554,84 PLN
Źródła finansowaniaDotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 75,00 % , dotacja z Budżetu Województwa Podlaskiego 24,96% środki własne 0,04%
 

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach zakończył 31.10.2011r. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na Lata 2007-2013, oś priorytetowa 5 Rozwój Infrastruktury Ochrony Środowiska, Działanie 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska pt. „Termomodernizacja Budynków Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach”

Ta strona używa plików Cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Cookies.
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ