Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgraniczej Litwa-Polska 2007-2013

Tytuł projektuDoskonalenie pogotowia ratunkowego przy wykorzystaniu współpracy instytucji ochrony zdrowia regionu przygranicznego

 

Numer projektuLT-PL/088/1VL-1301

 

Zakres projektu

W trakcie realizacji projektu zostaną wyremontowane Oddziały Intensywnej Terapii w Suwałkach i Mariampolu, pomieszczenia na potrzeby chirurgii jednego dnia i system klimatyzacji w Suwałkach. Będzie także wyremontowany Oddział Intensywnej Terapii w Wyłkowyszkach. Planuje się zakup nowoczesnej aparatury medycznej (w sumie 244 szt.) dla szpitali w Suwałkach, Mariampolu, Wyłkowyszkach, Białymstoku i Augustowie oraz zakup karetek pogotowia ratunkowego z dodatkowym wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach, dla Centrum Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wyłkowyszkach i Szpitala w Łoździejach. Jednym z celów projektu jest rozwój współpracy pomiędzy instytucjami medycznymi i specjalistami w celu doskonalenia umiejętności pracowników. Projekt przewiduje zorganizowanie 4 szkoleń, 8 seminariów, 2 konferencji, 20 pogadanek dla uczniów. Ponadto planowane jest wydanie słowniczka polsko-litewskiego terminów medycznych.

Beneficjenci projektu

                              Po stronie Polskiej:
– SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach
– SP Wojewódzki Szpital Zespolony w Białymstoku im. J Śniadeckiego
– Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach
– SP ZOZ Szpital w Augustowie
                             Po stronie litewskiej:
– Szpital w Mariampolu – partner wiodący
– Szpital w Łoździejach
– Szpital w Wyłkowyszkach
– Centrum Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wyłkowyszkach

Termin realizacji
projektu

1 sierpnia 2010 roku – 30 września 2012 roku
Całkowita
wartość projektu
4 561 586,00 EURO
/w tym SPSW w Suwałkach – 1 522 627,00 EURO/
Źródła finansowaniaEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

3 877 348,10 EURO (85% kosztów kwalifikowanych)
Udział własny partnerów projektu
684 237,90 EURO (15% kosztów kwalifikowanych)

Z życia projektu

Podręcznik komunikacji

www.lietuva-polska.eu

Ta strona używa plików Cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Cookies.
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ