Tytuł projektu Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
Nr projektu WND-RPPD.06.02.00-20-001/14
Całkowity planowany koszt projektu 10 432 808,65 PLN
Przyznane dofinansowanie8 867 887,35 PLN (85 % kosztów kwalifikowanych)
Źródło dofinansowaniaRegionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa VI. Rozwój infrastruktury społecznej  Działanie 6.2. Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej
Okres realizacji projektu Czerwiec 2013 – sierpień 2014
Krótki opis projektu Celem główny projektu jest poprawa jakości oferty medycznej Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. Projekt polega na modernizacji i przebudowie Bloku Operacyjnego oraz doposażeniu go w niezbędny sprzęt/aparaturę medyczną.
Zakres projektu Projekt obejmuje następujący zakres działań inwestycyjnych:

  1. Prace budowlano-remontowe
  2. Dostawę sprzętu i aparatury medycznej
  3. Dostawę wyposażenia dodatkowego

 Otwarcie bloku operacyjnego

Ta strona używa plików Cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Cookies.
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ