Tytuł projektu

Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego

 

Nr projektuWND-RPPD.02.05.00-20-0009/17

Całkowita wartość  projektu

 

12  215 779,22 zł

 

Współfinansowanie UE

11 602 369,99 zł (94,98 % kosztów kwalifikowanych)

 

Źródło dofinansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie  2.5. Aktywne i zdrowe starzenie się

 

Partnerzy projektu

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – Lider

Łomżyńskie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Partner

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach  Partner

Stowarzyszenie Eurydyki w Białymstoku – Partner

 

Okres realizacji projektu

 

grudzień 2017  – grudzień 2021
Krótki opis projektu

Choroby cywilizacyjne są głównymi przyczynami zgonów w woj. podlaskim powodują 86,68% zgonów. Czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych mogą indywidualnie lub w skojarzeniu występować w miejscu pracy negatywnie wpływając na Zdrowie pracujących, czemu można zapobiegać.

Celem głównym projektu jest poprawa stanu zdrowia populacji pracującej w woj. podlaskim poprzez przeprowadzenie interwencji w zakresie modyfikacji czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych oraz drożenie działań mających na celu zmianę niewłaściwego stylu życia. Projekt wpisuje się w założenia, rezultaty i zakres Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej Województwa Podlaskiego ukierunkowanego na wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących w woj. podlaskim.

Projekt przewiduje realizację działań szkoleniowych z zakres profilaktyki chorób adresowanych do pracowników sektora podstawowej opieki zdrowotnej, inspekcji sanitarnej, jednostek służby medycyny pracy, pracodawców i edukatorów zawodowych, co umożliwi przeprowadzenie na szeroką skalę interwencji oceny ryzyka zdrowotnego osób aktywnych zawodowo w woj. podlaskim w wieku 25-50 lat w miejscu pracy oraz udzielenie usługi profilaktycznej  w miejscu pracy lub sektorze podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Aktualności:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach zaprasza przedsiębiorstwa z terenu województwa podlaskiego do udziału w projekcie pt. – Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działania 2.5 Aktywne i zdrowe.

Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia populacji pracującej w województwie podlaskim, poprzez przeprowadzeni interwencji w zakresie modyfikacji czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych oraz wdrożenie działań mających na celu zmianę niewłaściwego stylu życia.

Udział w projekcie polega m.in. na skorzystaniu z bezpłatnej wizyty w miejscu pracy zespołu mobilnego, składającego się z lekarza, pielęgniarki i edukatora zdrowotnego i przeprowadzeniu wśród chętnych pracowników badań (ciśnienia tętniczego krwi, wskaźnika masy ciała, poziomu cholesterolu i glukozy).

Więcej informacji na temat możliwości udziału w projekcie w biurze projektu przy ul. Szpitalnej 60 w Suwałkach (tel. 87 5629 532).

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi projektu:

Ta strona używa plików Cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Cookies.
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ