Tytuł projektu

Współpraca na rzecz ochrony danych wrażliwych: nowe wyzwania – nowoczesne rozwiązania

 

Nr projektu

LT-PL-3R-225

 

Całkowity budżet projektu:

432 731,50 euro

 

Dofinansowanie EFRR

 

367 821,77 euro (85% kosztów kwalifikowanych)

Budżet SzW w Suwałkach:

 

250 718,90 euro

Dofinansowanie EFRR

 

213 111,06 euro (85% kosztów kwalifikowanych)
Źródło dofinansowania

Program Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska na lata 2014 – 2020

Partnerzy projektu

Instytucja Publiczna Szpital w Mariampolu – Lider

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach – Partner

Okres realizacji projektu01.03.2019 – 31.08.2020
Krótki opis projektuProjekt jest zorientowany na wspieranie skuteczności i efektywności partnerskich szpitali  na pograniczu polsko-litewskim w zakresie bezpiecznego gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych wrażliwych (danych osobowych i medycznych)
Cel projektuzwiększenie współpracy transgranicznej instytucji ochrony zdrowia na rzecz wspólnych rozwiązań mających na celu optymalne bezpieczeństwo danych osobowych i medycznych.
Zakres/rezultaty projektu19 zorganizowanych wydarzeń projektowych (konferencje, szkolenia,, wizyty studyjne), 456 uczestników imprez, 33 zakupione egzemplarze sprzętu informatycznego i oprogramowania.
Biuro projektu – kontakt  (87) 562 95 32

 

W dniu 25 kwietnia 2019 r. w Mariampolu (Litwa) odbyła się konferencja otwierająca realizowany przez Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach we współpracy ze Szpitalem w Mariampolu pn. Współpraca na rzecz ochrony danych wrażliwych: nowe wyzwania – nowoczesne rozwiązania. W toku konferencji zostały zaprezentowane założenia projektu, zaplanowane działania oraz planowane do osiągnięcia cele i rezultaty projektu. Uczestnicy konferencji z obu stron granicy zapoznali się również z zagrożeniami występującymi w sferze gromadzenia i przetwarzania danych wrażliwych w opiece zdrowotnej.

Projekt o łącznej wartości 483 681,50 EUR jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska na lata 2014-2020. Budżet Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach w ramach projektu wynosi 255 282,50 EUR. Projekt jest zorientowany na wspieranie skuteczności i efektywności partnerskich szpitali na pograniczu polsko-litewskim w zakresie bezpiecznego gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych wrażliwych (danych osobowych i medycznych)

 

 

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pt. Współpraca na rzecz ochrony danych wrażliwych: nowe wyzwania – nowoczesne rozwiązania w procedurze zamówień publiczny sfinalizował zakup sprzętu służącego do bezpiecznego gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych wrażliwych (danych osobowych i medycznych). Zostały zakupione firewall, serwer zabezpieczający przed wyciekiem danych, odpowiednie oprogramowanie ochronne oraz elektroniczny system kolejkowy służący do wywoływania pacjentów.

W dniu 28 października 2019 r. w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach odbyło się spotkanie zespołu projektowego, podczas którego omówiono planowany zakres oraz wstępny harmonogram szkoleń zaplanowanych w ramach projektu po obu stronach granicy.

 

W dniu 11 grudnia 2019 r. specjaliści działu IT Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach wzięli udział w pierwszej części szkolenia pn. Bezpieczeństwo cybernetyczne: unikanie incydentów cybernetycznych i szkód w miejscu pracy. Szkolenie obejmowało m.in. współczesne trendy i szczególne cechy współczesnych zagrożeń cybernetycznych, m.in. w zakresie bezpieczeństwa urządzeń do przechowywania danych, podejrzane e-maili, cech inżynierii społecznej, bezpiecznego użytkowania poczty elektronicznej i surfowania w Internecie.

 

W dniach 8 lipca oraz 10 lipca 2020 r. pracownicy działów informatycznych Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach oraz Szpitala w Mariampolu wzięli udział w specjalistycznych szkoleniach realizowanych w formule on-line. W toku szkoleń analizowano aspekty praktyczne stosowania zapisów tzw. RODO w służbie zdrowia oraz bezpieczeństwa cybernetycznego systemów informatycznych i baz danych.

Od września do listopada 2020 r. w ramach projektu personel partnerskich szpitali uczestniczył w szkoleniach poświęconych tematyce cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Z racji ograniczeń epidemicznych szkolenia były prowadzone w formie on-line.

WIZYTY STUDYJNE

W dniach od 25 do 29 stycznia 2021 roku partnerskie Szpitale odbyły 4 wizyty studyjne. Przybrały one formę wizyt wirtualnych – jedyną możliwą i bezpieczną w czasach pandemii SARS-CoV-2.  Gospodarzem 2 wizyt był Szpital w Mariampolu, 2 wizyty zorganizował Szpital Wojewódzki w Suwałkach. Spotkania dotyczyły wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie przechowywania i zabezpieczania danych osobowych i innych danych gromadzonych i przetwarzanych w procesie realizacji usług zdrowotnych z perspektywy realizacji wspólnego projektu.

KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA PROJEKT

23 lutego 2021 roku Partnerzy projektu – Szpital Wojewódzki w Suwałkach oraz Szpital w Mariampolu oficjalnie zamknęli realizację projektu. Konferencja podsumowująca odbyła się w formie spotkania on-line – w związku z aktualną sytuacją pandemii COVID-19. W trakcie spotkania podsumowano przedsięwzięcie – jego założenia i osiągnięte efekty.

Tytuł projektu

Współpraca na rzecz ochrony danych wrażliwych: nowe wyzwania – nowoczesne rozwiązania

 

Nr projektu

LT-PL-3R-225

 

Całkowity budżet projektu:

432 731,50 euro

 

Dofinansowanie EFRR

 

367 821,77 euro (85% kosztów kwalifikowanych)

Budżet SzW w Suwałkach:

 

250 718,90 euro

Dofinansowanie EFRR

 

213 111,06 euro (85% kosztów kwalifikowanych)
Źródło dofinansowania

Program Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska na lata 2014 – 2020

Partnerzy projektu

Instytucja Publiczna Szpital w Mariampolu – Lider

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach – Partner

Okres realizacji projektu01.03.2019 – 31.08.2020
Krótki opis projektuProjekt jest zorientowany na wspieranie skuteczności i efektywności partnerskich szpitali  na pograniczu polsko-litewskim w zakresie bezpiecznego gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych wrażliwych (danych osobowych i medycznych)
Cel projektuzwiększenie współpracy transgranicznej instytucji ochrony zdrowia na rzecz wspólnych rozwiązań mających na celu optymalne bezpieczeństwo danych osobowych i medycznych.
Zakres/rezultaty projektu19 zorganizowanych wydarzeń projektowych (konferencje, szkolenia,, wizyty studyjne), 456 uczestników imprez, 33 zakupione egzemplarze sprzętu informatycznego i oprogramowania.
Biuro projektu – kontakt  (87) 562 95 32

 

W dniu 25 kwietnia 2019 r. w Mariampolu (Litwa) odbyła się konferencja otwierająca realizowany przez Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach we współpracy ze Szpitalem w Mariampolu pn. Współpraca na rzecz ochrony danych wrażliwych: nowe wyzwania – nowoczesne rozwiązania. W toku konferencji zostały zaprezentowane założenia projektu, zaplanowane działania oraz planowane do osiągnięcia cele i rezultaty projektu. Uczestnicy konferencji z obu stron granicy zapoznali się również z zagrożeniami występującymi w sferze gromadzenia i przetwarzania danych wrażliwych w opiece zdrowotnej.

Projekt o łącznej wartości 483 681,50 EUR jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska na lata 2014-2020. Budżet Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach w ramach projektu wynosi 255 282,50 EUR. Projekt jest zorientowany na wspieranie skuteczności i efektywności partnerskich szpitali na pograniczu polsko-litewskim w zakresie bezpiecznego gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych wrażliwych (danych osobowych i medycznych)

 

 

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pt. Współpraca na rzecz ochrony danych wrażliwych: nowe wyzwania – nowoczesne rozwiązania w procedurze zamówień publiczny sfinalizował zakup sprzętu służącego do bezpiecznego gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych wrażliwych (danych osobowych i medycznych). Zostały zakupione firewall, serwer zabezpieczający przed wyciekiem danych, odpowiednie oprogramowanie ochronne oraz elektroniczny system kolejkowy służący do wywoływania pacjentów.

W dniu 28 października 2019 r. w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach odbyło się spotkanie zespołu projektowego, podczas którego omówiono planowany zakres oraz wstępny harmonogram szkoleń zaplanowanych w ramach projektu po obu stronach granicy.

 

W dniu 11 grudnia 2019 r. specjaliści działu IT Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach wzięli udział w pierwszej części szkolenia pn. Bezpieczeństwo cybernetyczne: unikanie incydentów cybernetycznych i szkód w miejscu pracy. Szkolenie obejmowało m.in. współczesne trendy i szczególne cechy współczesnych zagrożeń cybernetycznych, m.in. w zakresie bezpieczeństwa urządzeń do przechowywania danych, podejrzane e-maili, cech inżynierii społecznej, bezpiecznego użytkowania poczty elektronicznej i surfowania w Internecie.

 

W dniach 8 lipca oraz 10 lipca 2020 r. pracownicy działów informatycznych Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach oraz Szpitala w Mariampolu wzięli udział w specjalistycznych szkoleniach realizowanych w formule on-line. W toku szkoleń analizowano aspekty praktyczne stosowania zapisów tzw. RODO w służbie zdrowia oraz bezpieczeństwa cybernetycznego systemów informatycznych i baz danych.

Od września do listopada 2020 r. w ramach projektu personel partnerskich szpitali uczestniczył w szkoleniach poświęconych tematyce cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Z racji ograniczeń epidemicznych szkolenia były prowadzone w formie on-line.

WIZYTY STUDYJNE

W dniach od 25 do 29 stycznia 2021 roku partnerskie Szpitale odbyły 4 wizyty studyjne. Przybrały one formę wizyt wirtualnych – jedyną możliwą i bezpieczną w czasach pandemii SARS-CoV-2.  Gospodarzem 2 wizyt był Szpital w Mariampolu, 2 wizyty zorganizował Szpital Wojewódzki w Suwałkach. Spotkania dotyczyły wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie przechowywania i zabezpieczania danych osobowych i innych danych gromadzonych i przetwarzanych w procesie realizacji usług zdrowotnych z perspektywy realizacji wspólnego projektu.

KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA PROJEKT

23 lutego 2021 roku Partnerzy projektu – Szpital Wojewódzki w Suwałkach oraz Szpital w Mariampolu oficjalnie zamknęli realizację projektu. Konferencja podsumowująca odbyła się w formie spotkania on-line – w związku z aktualną sytuacją pandemii COVID-19. W trakcie spotkania podsumowano przedsięwzięcie – jego założenia i osiągnięte efekty.

Ta strona używa plików Cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Cookies.
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ