W dniu 02 czerwca 2022r. Minister Zdrowia nadał po raz drugi Szpitalowi Wojewódzkiemu w Suwałkach status jednostki akredytowanej w zakresie leczenia szpitalnego! Warunkiem uzyskanej akredytacji było otrzymanie pozytywnej oceny w ramach tzw. przeglądu akredytacyjnego dokonanego w dniach 6-8 kwietnia 2022r. przez zespół niezależnych wizytatorów oceniających spełnianie 221 standardów akredytacyjnych.

Szpitale, które przeszły pozytywnie przegląd akredytacyjny są postrzegane jako bardziej bezpieczne i przyjazne pacjentowi, efektywniej zarządzane, posiadające narzędzia do ciągłego nadzoru oraz analizy procesów terapeutycznych.

Akredytacja Ministra Zdrowia oznacza, iż dana placówka medyczna spełnia standardy usług zdrowotnych na wysokim poziomie.