W dniu 19.12.2022r. jeden z druhów Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Suwałkach im. Tadeusza Lutostańskiego przywiózł do Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Światło Betlejemskie. Betlejemskie Światło Pokoju to symbol zrozumienia i pojednania między narodami, a celem akcji jest dzielenie się radosną nowiną i krzewienie największych uniwersalnych wartości braterstwa i pokoju. W tym roku przekazaniu światła towarzyszy przesłanie „Światło dla Ciebie”.