W ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” dofinansowanego ze środków PFRON Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach pozyskał środki w wysokości 82 tys. złotych na likwidację barier technicznych, informacyjno-komunikacyjnych oraz wyposażenie w technologie wspomagające i urządzenia umożliwiające skorzystanie przez osoby z niepełnosprawnością z usług świadczonych przez Szpital.