Ginekologia, Patologia Ciąży i Położnictwo

 

 

Lekarz Kierujący Oddziałem
lek. Bogdan Cwalina – specjalista ginekologii i położnictwa
Lekarze
lek. Jolanta Sochańska – specjalista ginekologii i położnictwa
lek. Andrzej Ostrowski – specjalista ginekologii i położnictwa
lek. Andrzej Żyliński – specjalista ginekologii i położnictwa
lek. Magdalena Maciaszczyk – młodszy asystent – lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii
lek. Grzegorz Pietz – specjalista ginekologii i położnictwa
lek. Michał Patyński – lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii
lek. Wojciech Tomal – specjalista ginekologii i położnictwa

lek. Mirosław Sztejter – specjalista położnictwa i ginekologii

lek. Siblini Mohamad

Poł. Oddziałowa mgr położnictwa Anna Ćwikowska
Telefony:
Ordynator 87 56 29 247
Lekarze 87 56 29 242 (ginekol.); 233(poł.)
Poł. Oddziałowa 87 56 29 314
Punkt Położnych 87 56 29 243 – ginekologia
87 56 29 227 – położnictwo
87 56 29 237 – blok porodowy
87 56 29 246 – sekretariat
Liczba łóżek 36

 

 

 

Co pacjent powinien mieć ze sobą przy przyjęciu

 

 • dokument tożsamości potwierdzający numer PESEL
 • skierowanie do szpitala,
 • wcześniejszą dokumentację medyczną i wyniki badań,
 • informacje o przyjmowanych lekach,
 • środki higieny osobistej,
 • niezbędne przybory osobiste
 • kapcie antypoślizgowe, pidżamę, szlafrok.

 

 SZKOŁA RODZENIA 

 

 

Brak potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia!

 

 

 

Charakterystyka Świadczonych Usług:

 

Oddział prowadzi porody fizjologiczne i patologiczne – także w ramach porodów rodzinnych, wykorzystując szeroki wachlarz zabiegów położniczych. W zakresie patologii wczesnej i późnej ciąży prowadzone są ciąże powikłane. Zajmuje się monitoringiem ciąży (KTG, USG) pacjentek w ramach konsultacji. Oddział leczy zachowawczo wszystkie choroby kobiece. Świadczy pełen zakres zabiegów operacyjnych metodą tradycyjną i endoskopową w leczeniu chorób ginekologiczno – położniczych.

 

Charakterystyka świadczonych usług:

 

 • Ginekologia: leczenie stanów zapalnych narządu rodnego, leczenie i diagnostyka patologii szyjki macicy, kolposkopia, ginekologia operacyjna – operacje mięśniaków macicy, torbieli jajników, leczenie operacyjne endometriozy, laparoskopia diagnostyczna i operacyjna, operacje w wysiłkowym nietrzymaniu moczu, diagnostyka i leczenie zaburzeń cyklu miesiączkowego, dolegliwości okresu przekwitania, krwawień o niejasnej etiologii, przerostów błony śluzowej, diagnostyka i leczenie schorzeń nowotworowych, USG położniczo-ginekologiczne (sondą przez brzuszną i dopochwową).
 • Patologia Ciąży: I stopień referencyjności. Rodzą kobiety w ciąży niepowikłanej, bez większej patologii i rodzące w terminie.
 • Położnictwo: porody rodzinne, różne formy znieczulenia porodu, opieka neonatologiczna, szkoła rodzenia.

 

 

Szkoła Rodzenia – Kontakt Henryka Wilczewska Tel. 509 500 477 ( prosimy dzwonić do godz.16)

W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ WYWOŁANĄ SARS-CoV-2 SZPITAL WPROWADZA NASTĘPUJĄCE ZALECENIA DLA PACJENTA ZAKWALIFIKOWANEGO DO PLANOWANEGO ZABIEGU.

 

 1. Na 14 dni przed hospitalizacją należy:

–  unikać przebywania w miejscach zatłoczonych oraz transportów publicznych;

–  ograniczyć kontakty z osobami spoza wspólnego miejsca zamieszkania. W razie takiego  kontaktu – konieczne jest używanie maseczki zasłaniającej usta i nos;

– częste mycie rąk wodą z mydłem;

– o ile to możliwe, zaleca się pozostanie w 7 dniowej izolacji wraz z domownikami;

– zaleca się codzienny pomiar temperatury ciała ( 7 dni przed hospitalizacją).

W sytuacji wystąpienia objawów infekcji ( gorączka, kaszel, duszność, bóle stawowo-mięśniowe, utrata węchu i/lub smaku; biegunka, ból gardła  i inne) należy niezwłocznie poinformować ( telefonicznie) personel oddziału oraz skontaktować się ze swoim  lekarzem rodzinnym.

 1. W dniu przyjęcia do Szpitala:

– należy zgłosić się bez osób towarzyszących ( o ile to możliwe); w przypadku hospitalizacji dzieci – z pacjentem  może przebywać 1 opiekun;

– w Szpitalu obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa ( maseczka);

– w oczekiwaniu na przyjęcie należy zachować 2 metrowy odstęp od innych pacjentów;

– przeprowadzony zostanie pomiar temperatury ciała  oraz test na obecność koronawirusa;

 

W przypadku temp. ciała > 37,5C bądź pozytywnego wyniku testu SARS-CoV-2 zabieg może zostać odroczony.