Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej

 

Kierowniklek. Sobolewski Waldemar – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 Lekarze

lek. Beata Cwalina – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista pediatrii

lek. Ewa Jankowska-Gawełko – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 lek. Anna Siemiaszko – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista medycyny ratunkowej
 lek. Dariusz Żendzian – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 

lek. Jolanta Milewska – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Ewa Nideraus – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 lek. Wojciech Teodorowski – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Dorota WaraksaWierzbińska – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 lek. Agnieszka Walicka Pyłko – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej
 lek. Barbara Miłkowska – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Włodzimierz Żaworonok – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Agnieszka Nowacka-Atienza – specjalizacja z anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Anita Halicka – specjalizacja z anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Tomasz Żendzian – specjalizacja z anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Paulina Andruszkiewicz – specjalizacja z anestezjologii i intensywnej terapii

 Lekarze rezydencilek. Izabela Ćwiklińska-Bartosiewicz – w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii
Piel. OddziałowaZofia Gruchociak – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
Telefony: 
Koordynator87 56 29 477
Lekarze87 56 29 282
Piel. Oddziałowa87 56 29 385
Punkt Pielęgniarski87 56 29 385
Statystyk medyczny87 56 29 377
Liczba łóżek6 (dorosłych); 4 (dziecięce)

 

Charakterystyka Świadczonych Usług:

Oddział wyposażony jest w wysokiej klasy aparaturę, sprzęt medyczny i diagnostyczny. Składa się ze zmodernizowanych nowoczesnych pomieszczeń w pododdziale znajdują się  4 sale oddzielone od siebie oraz wyodrębnione 2 izolatki. Na oddziale znajduje się jedna sala , na której jest 5 stanowisk oraz sala wyodrębniona jako izolatka.
Każde łóżko oddziału jest w pełni monitorowane, dzięki czemu oddział świadczy usługi na poziomie Szpitala Specjalistycznego. Poszczególne stanowiska posiadają dostęp do gazów medycznych, próżni, prądu, zasilania awaryjnego.
Oddział stanowi podstawową jednostkę Szpitala w zakresie wykonywania znieczuleń, leczenia chorych w stanach zagrożenia życia, resuscytacji i leczenia bólu niezależnie od jego przyczyny.
Najczęściej leczonymi schorzeniami w Oddziale są: urazy wielonarządowe, ciężkie urazy czaszkowo-mózgowe, urazy klatki piersiowej, ostra niewydolność oddechowa, ciężkie schorzenia kardiologiczne wymagające respiratoroterapii, ciężkie przypadki ostrego zapalenia trzustki, sepsa, zaostrzenia POChP wymagające respiratoroterapii, ciężkie zatrucia, ostra niewydolność nerek u pacjentów w ciężkim stanie ogólnym.

Do zadań Oddziału należy w szczególności:

  • organizowanie i współdziałanie w postępowaniu resuscytacyjnym na terenie Szpitala,
  • zabezpieczenie postępowania terapeutycznego chorych w stanie zagrożenia życia,
  • współudział w ustalaniu zasad przygotowania chorych do zabiegów operacyjnych,
  • przeprowadzanie znieczuleń u pacjentów do zabiegów operacyjnych,
  • współudział w nadzorze pooperacyjnym na oddziałach zabiegowych oraz prowadzenie pacjentów wymagających intensywnego nadzoru w okresie pooperacyjnym na oddziale,
  • konsultowanie i ewentualna hospitalizacja chorych ze szpitali terenowych.
Ta strona używa plików Cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Cookies.
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ