Centralny Blok Operacyjny

 • Kierownik
  Wioletta Dziombowska
 • Telefony:
  Kierownik: 87 56 29 256
  Lekarze: 87 56 29 383   87 56 29 361
  Piel. Oddziałowa: 87 56 29 374
  Pielęgniarki Operacyjne: 87 56 29 372
  Pielęgniarki Anestezjologiczne: 87 56 29 370

 

Charakterystyka Świadczonych Usług:

Dzięki doskonale wyposażonemu blokowi operacyjnemu, kompleksowej opiece pooperacyjnej i wysoko wykwalifikowanej kadrze w Szpitalu Wojewódzkim wykonuje się specjalistyczne operacje, niedostępne w innych szpitalach tutejszego regionu.
Blok Operacyjny, jest oddzielną, jednostką organizacyjną. Wstęp na blok mają osoby bezpośrednio zaangażowane w wykonywanie zabiegów operacyjnych, co pozwala na zachowanie właściwego rezimu sanitarnego. Personel bloku operacyjnego zabezpiecza 24 – godzinną ciągłość pracy tej jednostki. Planowane zabiegi operacyjne odbywają się zaś według ustalonego harmonogramu. Podczas operacji w razie konieczności wykonywane są sródoperacyjne badania histopatologiczne, co wpływa na dalsze postępowanie chirurgiczne, poprawia bezpieczeństwo pacjenta i komfort pracy lekarzy. Rocznie wykonywanych jest kilka tysięcy operacji.
W ramach Bloku Operacyjnego funkcjonuje 5 sal operacyjnych, wyposażonych w sprzęt do monitorowania wszystkich funkcji życiowych operowanych pacjentów. Do wszystkich sal operacyjnych doprowadzone są w sposób centralny gazy medyczne: tlen, powietrze i centralna próżnia ( ssanie).
Wyposażenie sal operacyjnych pozwala na wykonywanie pełnego wachlarza zabiegów chirurgicznych,chirurgiczno-onkologicznych,ortopedycznych,neurochirurgicznych, ginekologicznych, urologicznych, laryngologicznych.

 

Blok dysponuje możliwością diagnostyki i leczenia laparoskopowego. Wyposażony jest w nowoczesny sprzęt m.in.

– zestawy do artroskopii
– aparaty do laparoskopii
– noże ultradźwiękowe
– diatermie nowej generacji z koagulacją argonową
– śródoperacyjne aparaty RTG z ramieniem C

Wszystkie sale bloku operacyjnego wyposażone są w najnowszej generacji aparaty do znieczuleń, zapewniające śródoperacyjne monitorowanie parametrów hemodynamicznych, stopnia zwiotczenia oraz sedacji pacjenta. Do aparatów do znieczulenia są dołączone pompy infuzyjne.
Po operacji pacjenci trafiają na oddział pooperacyjny, a w przypadku zagrożenia życia i konieczności dalszego intensywnego monitorowania parametrów życiowych na oddział intensywnej terapii.
Sale operacyjne są również miejscem kształcenia studentów w zakresie pierwszej pomocy, medycznej pomocy doraźnej oraz anestezjologii i intensywnej terapii.

Ta strona używa plików Cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Cookies.
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ