Onkologia Kliniczna i Hematologia

Ordynatordr n. med. Alina Urbanowicz – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista hematolog
Lekarzelek. med. Marek Siemczonek – specjalista chorób wewnętrznych, onkolog kliniczny, specjalista chemioterapii nowotworów
lek. med. Andrzej Ołtarzewski – internista, specjalista onkolog kliniczny, specjalista chemioterapii nowotworów
lek. med. Katarzyna Jamróz – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista rehabilitacji medycznej, specjalista onkolog kliniczny
lek. med. Magdalena Kubitzka – specjalista chorób wewnętrznych,  specjalista hematolog
lek. med. Artur Matyszewski – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista onkolog kliniczny
dr n. med. Adam Pawiński – specjalista onkolog kliniczny
lek. med. Adam Dawidowicz – specjalista radioterapii onkologicznej
lek. med. Jekaterina Żmakina – lekarz
lek. med. Aliaksandra Laptsevich – lekarz
Piel. Oddziałowamgr Małgorzata Koncewicz specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
Telefony:
Ordynator87 56 29 536
Lekarze87 56 29 521
Piel. Oddziałowa87 56 29 555
Punkt Pielęgniarski87 56 29 524
Statystyk medyczny87 56 29 522
Liczba łóżek26

 

Co pacjent powinien mieć ze sobą przy przyjęciu

 • dokument tożsamości potwierdzający numer PESEL
 • skierowanie do szpitala,
 • wcześniejszą dokumentację medyczną i wyniki badań, w tym wynik grupy krwi (jeśli była określona) – adnotacja o wyniku grupy krwi w karcie informacyjnej jest niewystarczająca,
 • informacje o przyjmowanych lekach,
 • środki higieny osobistej,
 • niezbędne przybory osobiste
 • kapcie antypoślizgowe, pidżamę, szlafrok.
Brak potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia!

 

 

Wykaz świadczonych usług:

   • chemioterapia guzów litych i nowotworów hematologicznych
   • diagnostyka i leczenie nowotworowych i nienowotworowych chorób krwi i układu krwiotwórczego
   • leczenie powikłań chemioterapii i radioterapii
   • diagnostyka onkologiczna wybranych przypadków klinicznych
   • hospitalizacje celem oceny skuteczności i ewentualnej modyfikacji leczenia
   • leczenie onkologicznych i hematologicznych stanów nagłych
   • hospitalizacje związane z przetoczeniem składników krwi
   • leczenie trudnych przypadków wymagających opieki paliatywnej
   • konsultacje onkologiczne i hematologiczne w innych oddziałach szpitala, w tym kwalifikacje do chemioterapii raka płuca w Oddziale Pulmonologicznym

W ramach chemioterapii realizowane są następujące programy lekowe:

   • leczenie HER- dodatniego raka piersi (Trastuzumab, Lapatynib, Pertuzumab, Trastuzumab emtanzyna)
   • leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (Bewacizumab, Cetuximab, Panitumumab, Typiracyl + friflurydyna)
   • leczenie chłoniaków nieziarnicznych (Obinutuzumab)
   • leczenie chłoniaka Hodgkina (Brentuximab vedotin)
   • leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (Pemetrexed, Gefitynib, Erlotynib, Afatynib, Ozymertynib, Kryzotynib, Alektynib, Brygatynib, Nintedanib, Durvalumab, Pembrolizumab, Nivolumab, Atezolizumab- też raka drobnokomórkowego)
   • leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (Imatynib)
   • leczenie szpiczaka plazmocytowego (Lenalidomid, Pomalidomid, Daratumumab, Iksazomib, Karfilzomib)
   • leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej (Ibrutynib, Venetoklax, Rituximab, Obinutuzumab)
   • leczenie zwłóknienia szpiku kostnego (Ruksolitynib)
   • leczenie zespołu mielodysplastycznego 5 q minus (Lenalidomid)
   • leczenie raka gruczołu krokowego (Enzalutanib, Abirateron, Apalutamid, Darolutamid)

Przy Oddziale funkcjonują Gabinet Chemioterapii oraz 2 poradnie:

   • Poradnia Onkologiczna- czynna 5 dni w tygodniu
   • Poradnia Hematologiczna- czynna od poniedziałku do środy

Zadania Oddziału realizuje wykształcony personel lekarski:

– 4 specjalistów onkologii klinicznej

– 2 specjalistów hematologii

– 2 specjalistów radioterapii

– 1 lekarz w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej

(5 osób spośród lekarzy posiada również specjalizację II st. z chorób wewnętrznych)

 

Ta strona używa plików Cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Cookies.
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ