W dniu 4 grudnia 2017r. w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego Oddziału Urologicznego, połączone z przekazaniem Certyfikatu Akredytacji.

Szpital Wojewódzki w Suwałkach, dzięki wsparciu ze środków budżetu Województwa Podlaskiego, zrealizował kolejną inwestycję, której celem była poprawa jakości opieki zdrowotnej w naszej jednostce, poprzez modernizację i doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. Koszt adaptacji pomieszczeń wyniósł 1.991.900,00 zł. W ramach tych środków przeprowadzono prace remontowe oraz zakupiono 25 łóżek szpitalnych z materacami i szafkami przyłóżkowymi, wyposażono salę zabiegową oraz zakupiono myjnię dezynfektor. Dzięki pomocy Władz Województwa, które w roku 2017 przekazały Szpitalowi dodatkowe dotacje na zakup sprzętu, na potrzeby Oddziału zakupiono m. in. 2 uroterorenoskopy, 2 resektoskopy oraz kardiomonitor.

Nowo wyremontowany oddział zajmuje ok. 550 m2 powierzchni, na których usytuowano sale chorych, niezbędne pomieszczenia medyczne, techniczne i administracyjne.

Warto również podkreślić zaangażowanie lokalnych przedsiębiorców, którzy wsparli finansowo i rzeczowo inwestycję. Należy tu wymienić firmy: Fabryka Mebli Forte SA, Malow Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o. o. w Suwałkach, Centrum Ceramiki Budowlanej IMPORTEX Spółka Jawna w Suwałkach. Nie można pominąć wkładu władz lokalnych:  Urząd Miasta Suwałki, Urząd Gminy Suwałki, Urząd Gminy Filipów, Urząd Gminy Rutka Tartak, w rozwój Szpitala dzięki, którym możliwe jest doposażenie oddziałów w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną.

Otwarcie oddziału połączono z równie ważnym wydarzeniem w życiu Szpitala, jakim było przekazanie Certyfikatu Akredytacji.

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia pozytywnie oceniło spełnienie standardów akredytacyjnych przez szpital.

W dniu 14.11.2017r. Minister Zdrowia na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej udzielił Szpitalowi akredytacji.

Ta strona używa plików Cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Cookies.
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ