Celem tego dnia jest upowszechnienie idei transplantacji w społeczeństwie. Przeszczepianie narządów jest metodą ratowania życia. Polega na wszczepieniu biorcy narządu lub tkanek pochodzących od innego człowieka. Transplantacja to szansa na życie!!!