Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Tytuł projektu Poprawa jakości systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach

 

Numer projektu Wniosek Nr WND-POIS.12.01.00-00-331/08-00

 

Zakres projektu Wykonanie drogi do lądowiska dla śmigłowca medycznego i wskaźnika wiatru z jego, wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z dostosowaniem szpitalnego oddziału ratunkowego do wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawa, wykonanie automatycznego zamykania i otwierania wjazdu do oddziału, dostawa i montaż aparatury i sprzętu medycznego

 

Beneficjenci projektu Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach

Termin rzeczowej realizacji
projektu

 03.11.2008- 31.07.2012
Całkowita
wartość projektu
11 003 061,98 zł
Źródła finansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

9 352 602,68 (85% kosztów kwalifikowanych)
Udział własny
1 650 459,30
(15% kosztów kwalifikowanych)

Informacja www.pois.gov.pl

 

Media na temat realizacji projektu:

http://www.suwalki.info/informacje-12065-Nowy_standard_SOR-u.html
http://www.radio5.com.pl/index.php?id=1&ia=38601
http://niebywalesuwalki.pl/10985/
http://www.tvsuwalki.pl/1,567-supernowoczesny_oddzial_ratunkowy.html
http://www.wspolczesna.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120428/REG10/120429614