Szpital Wojewódzki w Suwałkach zaprasza pracodawców z terenu województwa podlaskiego do udziału w projekcie ?Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego? współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest przeciwdziałanie absencji wśród pracowników firm z województwa podlaskiego, których koszty w skali kraju szacuje się na 17,5 miliarda zł rocznie ? 40% tych kosztów ponoszą Przedsiębiorcy.

W ramach projektu pracownikom zakładów pracy w wieku 25-50 lat oferujemy bezpłatne badania profilaktyczne (badania krwi, badania antropometryczne) oraz porady edukacyjne w zakresie identyfikacji czynników ryzyka chorób oraz kształtowania umiejętności i kompetencji prozdrowotnych. Badania wykonywane będą przez zespół mobilny, który dojedzie do zakładu pracy celem przeprowadzenia badań. Istnieje również możliwość przeprowadzenia badań w siedzibie Szpitala.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu pod nr telefonu 87/5629532.