Dnia 04.03.2020r.  w pobliżu  Izby Przyjęć Oddziału Chorób Zakaźnych  Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach zostały przeprowadzone ćwiczenia praktyczne  sprawdzające możliwości szybkiego uruchomienia Doraźnej Izby Przyjęć na wypadek wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego.
Z ramienia Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach zostały rozłożone dwa namioty pneumatyczne z ogrzewaniem i oświetleniem. Z ramienia Szpitala ? personel medyczny oraz wyposażenie  Doraźnej  Izby Przyjęć.
Przeprowadzono również symulację przyjęcia pacjenta z podejrzeniem zakażenia koronawirusem.
Przebieg ćwiczeń został oceniony pozytywnie.