Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Szpital Wojewódzki im. dr.

Ludwika Rydygiera w Suwałkach decyzją Zarządu Województwa otrzyma ponad 2 miliony złotych dotacji z budżetu województwa podlaskiego za co ogromnie DZIĘKUJEMY!!! Kwota ta przeznaczona zostanie na kontynuację dostosowania budynków Szpitala do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej m.in.

wykonanie oświetlenia awaryjnego, systemu sygnalizacji pożaru, montaż nowych drzwi oraz okien. Natomiast druga część dotacji przeznaczona zostanie na budowę placu manewrowo- technicznego. Planowane jest utwardzenie nawierzchni, wykonanie ogrodzenia oraz montaż oświetlenia wraz z monitoringiem. Dodatkowo zaplanowano zakup nowego agregatu prądotwórczego w celu usprawnienia zasilania awaryjnego. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za okazane wsparcie, dzięki któremu możemy zrealizować zamierzone cele.