Informacja odnośnie wizyt domowych

PORADNIA POZ  Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

WIZYTA LEKARSKA W DOMU PACJENTA

Informujemy, iż Pacjenci Poradni POZ, W SYTUACJACH UZASADNIONYCH MEDYCZNIE*), mają możliwość skorzystania z porady lekarskiej realizowanej w domu pacjenta.

Wizyty będą realizowane po uzgodnieniu terminu z lekarzem POZ.

Zapotrzebowanie na wizytę domową można  zgłosić telefonicznie pod nr telefonu 87) 56 29 579  lub przez osoby trzecie – na miejscu w Poradni POZ.

 

*)w przypadkach ostrych schorzeń, nagłych zachorowań lub pogorszenia się stanu zdrowia i niemożności uzyskania porady w miejscu udzielania świadczeń oraz gdy wymaga tego stan podopiecznego (pacjent leżący lub mający problemy z poruszaniem się). Decyzję o konieczności realizacji wizyty domowej podejmuje lekarz.

Wizyty domowe nie obejmują sytuacji, w których następuje stan bezpośredniego zagrożenia życia ( utraty przytomności, wypadku, złamania, porodu, porażenia prądem, nagłej duszności, itd.)- w tej sytuacji pomoc powinna być udzielona przez system ratownictwa medycznego.