Informujemy, że od dnia 04.06.2020r. Szpital przywraca porody rodzinne.

1. W związku z trwającą epidemią COVID-19, obecność osoby towarzyszącej podczas porodu uzależniona jest od spełnienia następujących warunków:
– dostępność Sali ( w okresie pandemii została wyznaczona jedna sala do porodów rodzinnych);
– spełnienie wymogów ankiety epidemiologicznej;
– zaopatrzenie we własnym zakresie w środki ochrony indywidualnej ( maseczka chirurgiczna, fartuch ochronny, ochraniacze na obuwie);
– przestrzeganie poleceń personelu;

2. Osoba towarzysząca nie opuszcza Sali porodowej, o ile nie otrzyma takiego polecenia od personelu medycznego, co może mieć miejsce np. w nagłej sytuacji położniczej.

3. Planując poród rodzinny zaleca się, przez 14 dni przed terminem porodu, ograniczenie kontaktów z innymi osobami celem zminimalizowania prawdopodobieństwa zakażenia koronawirusem.

4. Osoby pozostające w kwarantannie / w trakcie izolacji bądź z objawami infekcji nie mogą uczestniczyć w porodzie ani wchodzić na teren Szpitala.