Laryngologii

Ordynator lek. Marek Korobkiewicz – specjalista otolaryngolog
Lekarze lek. Małgorzata Ułas – specjalista otolaryngolog
lek. Halimat Zofia Smolska-Borkowska – specjalista otolaryngolog
lek. Barbara Malinowska specjalista otolaryngolog
lek. Greta Berger specjalista otolaryngolog
lek. Tymoteusz Sztabiński lekarz w trakcie specjalizacji z otolaryngologii
Piel. Oddziałowa Bożena Kramkowska
Telefony:
Ordynator 87 56 29 534
Lekarze 87 56 29 534
Piel. Oddziałowa 87 56 29 528
Punkt Pielęgniarski
Sekretariat
87 56 29 530
87 56 29 528
Pracownia audiologiczna 87 56 29 274
 
Liczba łóżek 10

 

Co pacjent powinien mieć ze sobą przy przyjęciu

 • dokument tożsamości potwierdzający numer PESEL
 • skierowanie do szpitala,
 • wcześniejszą dokumentację medyczną i wyniki badań,
 • informacje o przyjmowanych lekach,
 • środki higieny osobistej,
 • niezbędne przybory osobiste
 • kapcie antypoślizgowe, pidżamę, szlafrok.
Brak potwierdzenie prawa do świadczeń zdrowotnych może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia!

 

Charakterystyka Świadczonych Usług:

Oddział laryngologiczny zajmuje się leczeniem operacyjnym i zachowawczym schorzeń uszu, nosa, gardła oddechowych krtani, górnych dróg oddechowych oraz głowy i szyi. Wśród zabiegów operacyjnych warto wymienić m.in.:

 • złamania kości nosa,
 • operacje migdałka gardłowego i migdałków bocznych u dzieci,
 • operacje zatok zewnątrznosowych i wewnątrznosowych,
 • polipów nosa,
 • operacje przegrody nosa.Charakterystyka świadczonych usług:
 • operacje małżowiny usznej i przewodu słuchowego zewnętrznego: usuwanie zmian nowotworowych, usuwanie kostniaków przewodu słuchowego zewnętrznego,
 • operacje mikrochirurgiczne ucha środkowego: myringoplastyka, osskuloplastyka, drenaż jam bębenkowych,
 • jama ustna, krtań, gardło: usunięcie migdałka gardłowego (adenotomia, adenotonsillotomia), migdałków podniebiennych (tonsillektomia), zmian z błony śluzowej jamy ustnej i języka, podcięcie skróconego wędzidełka języka, operacje mikrochirurgiczne krtani, usuwanie guzów łagodnych i złośliwych,
 • nos, zatoki przynosowe: operacja przegrody nosa (septoplastyka), operacje małżowin nosowych, usuwanie polipów nosa i nosogardła, operacje zatok obocznych nosa,
 • szyja: usunięcie zmian skórnych głowy i szyi, ślinianki podżuchwowej, torbieli w okolicy szyi, diagnostyka i leczenie niedosłuchów i zawrotów głowy.

W oddziale pracuje 4 lekarzy specjalistów otolaryngologii.

875629534 – Ustalanie terminu przyjęcia na oddział/rezygnacje/zmianę terminu (w dni robocze  po godzinie 15:00 w dni wolne po godzinie 10:00)

Prosimy pacjentów, do zabiegów w dniu przybycia, o przybycie na czczo do godz 8:00
W przypadku przyjmowania leków z powodu innych schorzeń prosimy o połknięcie rano swoich leków i popicie małą ilością wody.
W przypadku przyjmowania leków p/zakrzepowych (Acard, Polocard, Warfin, Plavix) o porozumienie się z Lekarzem Rodzinnym/Kardiologiem aby odstawić leki lub zamienić na leki podskórne.
Prosimy o zabranie dokumentacji dotyczącej schorzeń i pobytów w szpitalu, nazw leków przyjmowanych.
W przypadku nadciśnienia tętniczego prosimy o kontrolowanie RR i w przypadku podwyższonego o wyrównanie.
W Oddziale wykonujemy badania laboratoryjne do zabiegu. W celu uniknięcia dyskwalifikacji, w przypadku wątpliwości, prosimy o wykonywanie badań kontrolnych do 2 tygodni przed zabiegiem
-miejscowym- morfologia, APTT, PT
-ogólnym- morfologia, APTT, PT, cukier, Na,K, kreatynina.
Pacjenci wypisani z Oddziału, którzy przyjdą na kontrolę do naszej Poradni Laryngologicznej powinni zarejestrować się w Rejestracji/ parter/ lub telefonicznie pod numerem 875629461 lub 490
Wypisy z Oddziału Laryngologicznego odbywają w godz. 12-14.35.
Pacjenci hospitalizowani mogą posiadać bagaż podręczny.

 

Pacjenci do laserowej plastyki podniebienia i języczka powinni być skonsultowani w Punkcie Anestezjologicznym Szpitala ( w poradni POZ, parter). Na wizytę należy zgłosić się z badaniami (Morfologia, Na, K, glukoza, APTT, PT i Ekg), na które kieruje lekarz z Poradni Laryngologicznej).
Punkt Anestezjologiczny czyny w  poniedziałki i środy w godzinach: 11:00 do 13:00.
Na wizytę można umówić się telefonicznie: 87 56-29-579 ( pn. – pt., godz. 8:00 -18:00)

W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ WYWOŁANĄ SARS-CoV-2 SZPITAL WPROWADZA NASTĘPUJĄCE ZALECENIA DLA PACJENTA ZAKWALIFIKOWANEGO DO PLANOWANEGO ZABIEGU.

 

 1. Na 14 dni przed hospitalizacją należy:

–  unikać przebywania w miejscach zatłoczonych oraz transportów publicznych;

–  ograniczyć kontakty z osobami spoza wspólnego miejsca zamieszkania. W razie takiego  kontaktu – konieczne jest używanie maseczki zasłaniającej usta i nos;

– częste mycie rąk wodą z mydłem;

– o ile to możliwe, zaleca się pozostanie w 7 dniowej izolacji wraz z domownikami;

– zaleca się codzienny pomiar temperatury ciała ( 7 dni przed hospitalizacją).

W sytuacji wystąpienia objawów infekcji ( gorączka, kaszel, duszność, bóle stawowo-mięśniowe, utrata węchu i/lub smaku; biegunka, ból gardła  i inne) należy niezwłocznie poinformować ( telefonicznie) personel oddziału oraz skontaktować się ze swoim  lekarzem rodzinnym.

 1. W dniu przyjęcia do Szpitala:

– należy zgłosić się bez osób towarzyszących ( o ile to możliwe); w przypadku hospitalizacji dzieci – z pacjentem  może przebywać 1 opiekun;

– w Szpitalu obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa ( maseczka);

– w oczekiwaniu na przyjęcie należy zachować 2 metrowy odstęp od innych pacjentów;

– przeprowadzony zostanie pomiar temperatury ciała  oraz test na obecność koronawirusa;

 

W przypadku temp. ciała > 37,5C bądź pozytywnego wyniku testu SARS-CoV-2 zabieg może zostać odroczony.