W dniu 17 października 2019 r. w Grodzieńskim Klinicznym Szpitalu Ratunkowym w Grodnie (Białoruś) odbyło się pierwsze spotkanie Transgranicznej Rady ds. Walki z Osteoporozą, w której udział wzięli przedstawiciele kadry medycznej Szpitala Wojewódzkiego im. dr L. Rydygiera w Suwałkach oraz Grodzieńskiego Klinicznego Szpitala Ratunkowego zajmujący się problemem osteoporozy. W toku spotkania omówiono zakres danych niezbędnych do właściwej oceny ryzyka wystąpienia osteoporozy oraz opracowano założenia kwestionariusza, który pozwoli na bardziej precyzyjne określenia stopnia ryzyka wystąpienia osteoporozy z wykorzystaniem różnych metod oraz własnego doświadczenia członków Rady.

Członkowie Rady z Polski po spotkaniu odwiedzili oddziały Grodzieńskiego Klinicznego Szpitala Ratunkowego zajmujące się problemem osteoporozy i zapoznali się ze stosowanymi metodami diagnostyki i leczenia.