Tytuł projektu Poprawa jakości opieki prenatalnej dla kobiet w ciąży w polsko-litewskim obszarze przygranicznym
Nr projektu LT-PL-1R-051
Całkowity koszt projektu 1 000 000,00 euro
W tym dofinansowanie z EFRR 850 000,00 euro
Budżet Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach 494 675,00 euro
Przyznane dofinansowanie UE 420 473,75 euro (85% kosztów kwalifikowanych)
Przyznane dofinansowanie z budżetu województwa na 2017r. 74 201,25 euro (15% kosztów kwalifikowanych)
Źródło dofinansowania PROGRAM Interreg V-A Litwa – Polska na lata 2014 – 2020

Partnerzy projektu Kowieński Szpital Republikański -Lider

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach – Partner

Okres realizacji projektu 18 m-cy
Krótki opis projektu Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kobiet w ciąży z obszaru transgranicznego Polski i Litwy, w szczególności będących w trudnej sytuacji społecznej, Szpitale w Suwałkach i Kownie podjęły wspólną inicjatywę polegającą na poprawie jakości i zwiększeniu dostępności do usług medycznych dedykowanych kobietom w ciąży.
Cel projektu Stworzenie systemu kompleksowej opieki nad kobietami w ciąży w regionie kowieńskim oraz suwalskim.
Zakres/rezultaty  projektu
  • cykl szkoleń personelu medycznego zatrudnionego w partnerskich szpitalach,
  • warsztaty wymiany doświadczeń pomiędzy personelem medycznym,
  • zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej,
  • remont Bloku Porodowego Szpitala Wojewódzkiego im dr. Ludwika Rydygiera w         Suwałkach
  • obozy regeneracyjne dla przyszłych matek:

(3 dniowe obozy w Druskienikach i Augustowie połączone z ćwiczeniami dla kobiet w ciąży, zabiegami regeneracyjnymi i edukacją prozdrowotną)

  • badania profilaktyczne dla kobiet w ciąży:

– 100 badań genetycznych dla kobiet w 11 -13 tygodniu ciąży,

– 100 badań prenatalnych dla kobiet w 20 25 tygodniu ciąży.

Badania zostaną wykonane za pomocą USG 3D lub 4D przez wykwalifikowanego lekarza.

Biuro projektu po stronie PL (87) 562 94 37

(87) 562 95 32

Aktualności

W dniach 24-25 maja 2018 w Suwałkach odbyła się konferencja zamykająca projekt.


W dniach 15-17 marzec 2018r. odbyło się szkolenie pielęgniarek z zakresu chirurgii uroginekologicznej. W szkoleniu wzięło udział 10 pielęgniarek z każdego z partnerskich szpitali.


W dniach 15-18 marzec 2018r. odbyło się szkolenie lekarzy z zakresu chirurgii uroginekologicznej. W szkoleni wzięło udział 10 lekarzy po 5 z każdego z partnerskich szpitali.


Zakończyliśmy cykl 4 dni seminarium pt. Pomoc kobietom w ciąży kryzysowej.


Zakończył się cykl 6 szkoleń dla pracowników socjalnych pracujących z grupą docelową. Zorganizowano po dwa szkolenia w powiecie suwalskim, augustowskim i sejneńskim.


W dniu 20 września 2017 r. odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego Bloku Porodowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

Finansowane ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Województwa Podlaskiego


Zapraszamy do zapoznania się z ulotkami informacyjnymi na temat opieki prenatalnej


Zakończyliśmy cykl obozów rekreacyjno- edukacyjnych w Duskienikach


Drugi obóz rekreacyjno-edukacyjny

W dniach 30 czerwca – 2 lipca odbył się drugi z serii pięciu obozów rekreacyjno – edukacyjnych dla kobiet ciężarnych w Duskienikach.


Pierwszy obóz rekreacyjno – edukacyjny

W dniach 2-4 czerwca odbył się pierwszy obóz rekreacyjno – edukacyjny w Druskiennikach dla kobiet ciężarnych.
W czasie trwania obozu uczestniczki podczas spotkań edukacyjnych otrzymały profesjonalne doradztwo psychologiczne, medyczne oraz zdobyły niezbędna wiedzę o ciąży , porodzie i macierzyństwie.
Ciężarne brały udział w zajęciach promujących aktywność fizyczną takich jak zajęcia na basenie, gimnastyka, oraz joga, a także mogły skorzystać z zabiegów SPA dostosowanych dla kobiet w ciąży.


W dniach 09-10 marca w Kownie odbyła się konferencja otwierająca projekt pt. Poprawa jakości opieki prenatalnej dla kobiet w ciąży w polsko-litewskim obszarze przygranicznym współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2014-2020. W konferencji wzięli udział przedstawiciele partnerskich szpitali: Szpitala Republikańskiego w Kownie (Lider projektu), Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach (partner projektu) oraz zaproszeni goście. Na konferencji zaprezentowano założenia projektu, jego cele, zaplanowane działania i przewidywane rezultaty.