Standardy te dotyczą dotyczą  kluczowych obszarów udzielania świadczeń m.in.: bezpieczeństwa, wszechstronności opieki, zapewnienia ciągłości świadczeń pomiędzy różnymi podmiotami sprawującymi opiekę nad pacjentem, promocji i edukacji zdrowotnej oraz jakości dokumentacji medycznej.

Realizacja wymogów standardów wymaga ciągłego zaangażowania całej kadry medycznej w działania na rzecz poprawy jakości.

 

Na dzień 07.01.2020r.  certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu tylko 202 placówek POZ  na terenie całej Polski.