Tytuł projektu „Rozwój polsko-litewskiej turystyki medycznej – transgraniczna baza specjalistycznej opieki medycznej”

 

Nr projektu SPF/1.3./PL/19

 

Całkowity planowany koszt kwalifikowany projektu 102 960,78 Eur

 

Przyznane dofinansowanie 87 516,66 Eur (85% kosztów kwalifikowanych)

 

Źródło dofinansowania Fundusz Małych Projektów Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska

 


 

Okres realizacji projektu

 

kwiecień –wrzesień 2014
Krótki opis projektu Celem głównym projektu jest zrównoważony rozwój turystyki  w obszarze przygranicznym Polski i Litwy poprzez promocję i rozwój turystyki medycznej w oparciu o nowy produkt turystyczny – transgraniczna polsko-litewska  baza specjalistycznej opieki zdrowotnej.

 

Projekt obejmuje następujące działania:

 

1.     Wdrożenie nowoczesnych narzędzi ICT służących promocji i realizacji turystyki medycznej w polsko-litewskim obszarze przygranicznym

2.     Wypracowanie standardów obsługi “turysty medycznego” w obszarze przygranicznym Polski i Litwy

3.     Poprawa jakości infrastruktury  poczekalni kompleksu poradni specjalistycznych Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach

4.     Opracowanie elektronicznej mapy specjalistycznych usług medycznych, obejmującej obszar powiatów augustowskiego, suwalskiego i sejneńskiego oraz region Mariampol w 3 wersjach językowych – PL, LT, ENG

5.     Opracowanie elektronicznej mapy topologicznej Szpitala w Suwałkach w 3 wersjach językowych – PL, LT, ENG

6.     Wdrożenie e-rejestracji (rejestracja elektroniczna) w 3 wersjach językowych – PL, LT, ENG

7.     Opracowanie angielskiej i litewskiej wersji strony internetowej Szpitala

8.     Szkolenia personelu medycznego

 

 

 

 

PLACÓWKI MEDYCZNE

 

 

TOPOGRAFIA SZPITALA