“Program Współpracy Transgranicznej EISP Liwta – Polska – Rosja 2007-2013 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej”

” Development of Cooperation in Order to Improve Health Safety of the Population of the Russian- Lithuanian- Polish Borderland”/ ” Rozwój Współpracy w Celu Poprawy Bezpieczeństwa Zdrowotnego Mieszkańców Obszarów Przygranicznych Rosji, Litwy i Polski”

Doposażenie Oddziałów Szpitalnych ( Oddział Pediatryczny, Oddziała Pulmonologiczny, Oddział Chorób Wewnętrznych
i Gastroenterologii z odcinkiem Endokrynologii i Diabetologii) w niezbędny sprzęt medyczny.

Wartość całkowita projektu: 3.999.624,00 Euro
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3.599.661,60 Euro

W tym wartość projektu dla Szpitala w Suwałkach to 168.243,40 euro / 676.271,17 PLN w tym wkład własny w wysokości 10% zabezpieczony przez Budżet Województwa Podlaskiego.

Data rozpoczęcia projektu: 1 listopada 2012 roku
Czas trwania projektu : 18 miesięcy

Beneficjent: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku
Partnerzy projektu: Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, Instytucja Publiczna Szpital w Mariampolu
Instytucja Publiczna Szpital w Taurogach, Centralny Rejonowy Szpital w Czerniachowsku, Centralny Miejski Szpital w Sowiecku

W ramach projektu zakupiliśmy