Tytuł projektu Rozwój współpracy instytucji medycznych Polski i Białorusi w celu podniesienia jakości diagnostyki onkologicznej oraz organizacji pomocy w nagłych wypadkach
Nr projektu PBU/0663/11
Całkowity planowany koszt kwalifikowany projektu 3 912 600,56 Eur
Przyznane dofinansowanie 3 521 340,50 Eur (90% kosztów kwalifikowanych)
Źródło dofinansowania Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina  2007-2013

 

Lider projektu Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
Partner projektu Grodzieński Obwodowy Szpital Kliniczny
Okres realizacji projektu Listopad  2013 –kwiecień 2015
Krótki opis projektu Przedmiotem projektu jest poprawa instytucjonalnej współpracy na poziomie regionalnym miedzy zakładami opieki zdrowotnej w Polsce i na Białorusi  na rzecz ponadnarodowego podniesienia jakości diagnostyki onkologicznej oraz organizacji pomocy w nagłych wypadkach.

Główne działania w ramach projektu to:

– Remont i modernizacja Oddziału Onkologii Klinicznej i Hematologii oraz zakup niezbędnego sprzętu i aparatury na potrzeby oddziałuw Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach

– Zakup specjalistycznej aparatury medycznej i wyposażenie Grodzieńskiego Obwodowego Szpitala Klinicznego w Grodnie na Białorusi

– Rozwój współpracy transgranicznej w celu podniesienia jakości diagnostyki onkologicznej oraz organizacji pomocy w nagłych wypadkach poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń, w tym zorganizowanie 2 konferencji oraz 4 seminariów nt. uzyskanych badań oraz wymiany wiedzy z zakresu onkologii oraz ratowania pacjentów będących w stanach zagrożenia życia

– Wydanie publikacji, traktującej o rezultatach wymiany doświadczeń dokonanej w ramach projektu

Aktualności:

W  okresie od sierpnia do października 2015 Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach został doposażony w nowoczesny sprzęt na potrzeby diagnostyki i leczenia w obszarze onkologii.

W dniach 17-18 września 2015 r.  w Grodnie odbyło się kolejne czwarte już seminarium, w którym udział wzięli przedstawiciele partnerskich Szpitali. Tematem przewodnim seminarium była organizacja pomocy w nagłych wypadkach. Podczas spotkania kadra obu Szpitali miała możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy, omówienia i analizy wybranych przypadków medycznych, prezentacji nowoczesnych metod medycznych w tej dziedzinie.

13 kwietnia 2015 r. w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uroczyście otwarto zmodernizowany Gabinet Chemioterapii Oddziału Onkologii Klinicznej i Hematologii

Zakończyliśmy modernizację i przebudowę Oddziału Onkologii Klinicznej i Hematologii oraz Gabinetu Chemioterapii znajdującego się na VI piętrze Szpitala

W dniach 11-12 grudnia 2014 w Grodnie odbyło się seminarium z udziałem przedstawicieli personelu medycznego partnerskich instytucji – Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach oraz Grodzieńskiego Obwodowego Szpitala Klinicznego. Celem seminarium była wymiana doświadczeń pomiędzy partnerskimi Szpitalami w zakresie diagnozowania i leczenia chorób nowotworowych.

W dniach 20-21 listopada 2014 w Suwałkach odbyło się seminarium z udziałem przedstawicieli personelu medycznego partnerskich instytucji – Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach oraz Grodzieńskiego Obwodowego Szpitala Klinicznego. Celem seminarium była wymiana doświadczeń pomiędzy partnerskimi Szpitalami w zakresie diagnozowania i leczenia chorób onkologicznych.