W dniu 23.08.2018r. w siedzibie Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach odbyło się podpisanie umowy pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego, reprezentowanym przez Członka Zarządu Bogdana Dyjuka, a Szpitalem Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach reprezentowanym przez Adama Szałanda, dotyczącej przekazania dotacji celowej w wysokości 2 605 769,04 zł na dofinansowanie zadania pn.:,, Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego wraz z adaptacja i dostosowaniem pomieszczeń?.