Podmioty wykonujące działalność leczniczą,
które wyrażają chęć udziału w Narodowy Programie Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
proszone są o przesłanie listy personelu (Załącznik nr 1).
Osoba wyrażająca chęć zaszczepienia powinna przekazać podpisaną
zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2).
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: n.piekarska@szpital.suwalki.pl
w terminie do 14 stycznia 2021 r. do godz. 12:00.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 87/56 29 491