Pragniemy poinformować, iż w związku z udzielonym wsparciem finansowym przez Zarząd Województwa Podlaskiego na inwestycje uwzględnione w budżecie województwa podlaskiego na rok 2021, mogliśmy zrealizować jedno z priorytetowych inwestycji  pn. „Dostawa, montaż serwerów i macierzy oraz migracja danych z obecnie używanych serwerów/macierzy”. W dobie cyfryzacji fundamentem każdego obiektu a tym bardziej Szpitala jest sprawna infrastruktura informatyczna. Należy zatem priorytetowo traktować unikanie takich zagrożeń jak przerwa pracy systemu informatycznego. Dzięki pomocy Urzędu Marszałkowskiego realizacja tej inwestycji przyczyniła się do poprawy i  wzrostu bezpieczeństwa poprzez zmodernizowanie i doposażenie infrastruktury informatycznej w niezbędny sprzęt do zachowania „cyber bezpieczeństwa”.

Źródło zdjęć: