Tytuł projektu WSPÓLNIE WOBEC CHORÓB CYWILIZACYJNYCH

 

Nr projektu LT-PL-4R-341

 

Całkowity budżet projektu: 999 952,96 euro

 

Dofinansowanie EFRR

 

849 960,01 euro (85% kosztów kwalifikowanych)
Budżet SzW w Suwałkach:

 

593 646,96 euro
Dofinansowanie EFRR

 

504 599,91 euro (85% kosztów kwalifikowanych)
Źródło dofinansowania Program Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska na lata 2014 – 2020
Partnerzy projektu Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach – Lider

Instytucja Publiczna Szpital Okręgu Olickiego im. S. Kudirki– Partner

 

Okres realizacji projektu wrzesień 2020 – sierpień 2022

 

Krótki opis projektu Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowany problem dotyczący nierównego dostępu do wysokiej jakości usług medycznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w regionie przygranicza polsko-litewskiego.

 

Cel projektu Celem projektu jest rozwój współpracy instytucji ochrony zdrowia z pogranicza polsko-litewskiego na rzecz wyrównywania szans w dostępie do ulepszonych usług zdrowotnych w zakresie chorób cywilizacyjnych

 

Zakres/rezultaty projektu ·         Konferencja otwierająca w Suwałkach

·         Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitali w Suwałkach i Olicie

·         Modernizacja oddziału chorób wewnętrznych i gastroenterologii z odcinkiem diabetologii Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach

·         Wspólne szkolenia personelu medycznego Szpitali w Suwałkach i Olicie

·         Działania informacyjno-edukacyjne w partnerskich regionach

·         Konferencja zamykająca w Olicie

 

 

Biuro projektu – kontakt  (87) 562 95 32

 

KONFERENCJA OTWIERAJĄCA PROJEKT

27 stycznia 2021 roku odbyło się oficjalne otwarcie projektu. Konferencja otwierająca, zorganizowana w formie on-line, była okazją do przedstawienia założeń i spodziewanych efektów projektu oraz problemu zdrowotnego, którego dotyczy ta wspólna polsko-litewska inicjatywa transgraniczna.