Tytuł projektu

POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ DEDYKOWANYCH CHOROBOM ZAKAŹNYM W SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. DR. LUDWIKA RYDYGIERA W SUWAŁKACH

Nr projektuPOIS.11.03.00-00-0059/22
Całkowity budżet:7 968 408,13 PLN
Dofinansowanie EFRR  7 968 408,13 PLN – 100% kosztów kwalifikowanych projektu
Źródło dofinansowaniaProgram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  Oś Priorytetowa XI REACT – EU DZIAŁANIE 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia
Okres realizacji projektusierpień 2022 – lipiec 2023
Cel projektuCelem głównym projektu jest poprawa i wzmocnienie wydajności systemu reagowania i leczenia w zakresie chorób zakaźnych w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach.  
Zakres/rezultaty projektuProjekt obejmuje swoim zakresem następujące główne działania:
1.       modernizacja i przebudowa oraz doposażenie w wyroby medyczne, infrastrukturę informatyczną oraz wyposażenie socjalno-bytowe oraz administracyjno-biurowe Oddziału Chorób Zakaźnych
2.       doposażenie w wyroby medyczne Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
3.       doposażenie w wyroby medyczne Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego
4.       zakup i instalacja poczty pneumatycznej
Biuro projektu – kontakt (87) 562 95 32

Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Takie podejrzenia należy zgłaszać za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej:
https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/ lub korzystając z adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

 

Oddział Chorób Zakaźnych po modernizacji

Ta strona używa plików Cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Cookies.
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ