Tytuł projektuPoprawa jakości opieki zdrowotnej nad dziećmi w regionie przygranicznym Litwy i Polski
Nr projektuLT-PL-1R-042
Całkowity koszt projektu998 221,00 euro
W tym dofinansowanie z EFRR
848 487,85 euro
Budżet Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach237 540,00 euro
Przyznane dofinansowanie UE201 909,00 euro (85% kosztów kwalifikowanych)
Przyznane dofinansowanie z budżetu województwa na 2017 r.35 631,00 euro (15% kosztów kwalifikowanych)
Źródło dofinansowaniaPROGRAM Interreg V-A Litwa – Polska na lata 2014 – 2020

Okres realizacji projektu24 m-ce
Partnerzy projektuSP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku – Lider

Instytucja Publiczna Szpital w Mariampolu – Partner 2

Instytucja Publiczna Szpital Okręgu Olickiego im. S. Kudirki – Partner 3

Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach – Partner 4

Krótki opis projektuW ramach projektu zostanie wyremontowany Oddział Chirurgii Dziecięcej Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach, zakupiony zostanie  niezbędny sprzęt i aparatura medyczna, zostanie zorganizowany cykl specjalistycznych szkoleń i warsztatów skierowanych do personelu medycznego zatrudnionego w partnerskich szpitalach, nastąpi wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy instytucjami partnerskimi, zostaną przeprowadzone seminaria dla dzieci dotyczące edukacji prozdrowotnej.
Cel projektuCelem głównym projektu jest zapewnienie wysokiej jakości usług medycznych w obszarze przygranicza polsko-litewskiego skierowanych do dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci narażonych na wykluczenie społeczne i ubóstwo.
Zakres/rezultaty projektu
  • cykl szkoleń dla personelu medycznego zatrudnionego w partnerskich szpitalach,
  • wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy instytucjami partnerskimi,
  • zakup niezbędnego sprzętu aparatury medycznej,
  • remont Oddziału Chirurgii Dziecięcej,
  • seminaria dla dzieci dotyczące edukacji prozdrowotnej.
Biuro projektu kontakt(87) 562 94 37
(87) 562 95 32

Aktualności

W dniach 20-21 września 2018 r. w Mariampolu (Litwa) miała miejsce konferencja końcowa projektu pt. Poprawa opieki zdrowotnej nad dziećmi w regionie przygranicznym Litwy i Polski. Konferencja końcowa była ostatnim działaniem projektu i okazją do podsumowania efektów jego realizacji po obu stronach granicy oraz ich zaprezentowania licznym zaproszonym gościom oraz przedstawicielom mediów.

W ramach projektu Szpital Wojewódzki w Suwałkach wykonał remont Oddziału Chirurgii Dziecięcej (ok. 580 m2), zakupił niezbędny sprzęt medyczny, przeprowadził cykl specjalistycznych szkoleń i warsztatów skierowanych do personelu medycznego zatrudnionego w partnerskich szpitalach, wymianę doświadczeń i wiedzy pomiędzy instytucjami partnerskimi oraz zorganizował seminaria dla dzieci dotyczące edukacji prozdrowotnej.


W dniu 18 kwietnia br. odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego Oddziału Chirurgii Dziecięcej Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.


W dniu 27 marca w Suwałkach odbyły się warsztaty pn. Metody diagnostyki i leczenia najbardziej niebezpiecznych wypadków u dzieci. W warsztatach wzięło udział 20 przedstawicieli kadry medycznej szpitali partnerskich projektu.


W dniu 12 lutego w Suwałkach odbyło się szkolenie pn. „Pierwsza pomoc przy oparzeniach dzieci”. W szkoleniu wzięło udział 20 przedstawicieli kadry medycznej szpitali partnerskich projektu.


W dniu 8 lutego w Suwałkach odbyło się szkolenie pn. „Nowoczesne metody leczenia złamań u dzieci” . W szkoleniu wzięło udział 20 przedstawicieli kadry medycznej szpitali partnerskich projektu.


W dniu 27 stycznia w Suwałkach odbyło się spotkanie grupy roboczej projektu. W toku spotkania omówiono bieżący postęp realizacji projektu oraz zaplanowane działania.


Zakończono cykl 5 seminariów dla dzieci w wieku szkolnym. Tematami seminariów były: ważna rola środków zapobiegawczych w profilaktyce schorzeń oraz zachowanie się w przypadku wystąpienia objawów choroby.


Przedstawiciele personelu medycznego naszego szpitala uczestniczyli w szkoleniu  Pomoc dzieciom w nagłych wypadkach w dniu 20 września 2017 r.


W ramach promocji projektu dzieci otrzymały czapeczki i kamizelki odblaskowe.


Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach rozpoczął realizację projektu pt. Poprawa jakości opieki zdrowotnej nad dziećmi w regionie przygranicznym Litwy i Polski w partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (Liderem projektu) oraz partnerami z Litwy: Szpitalem w Mariampolu oraz Szpitalem Okręgu Olickiego im. S. Kudirki w Olicie.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2014-2020. Działania projektowe rozpoczęła konferencja otwierająca, która odbyła się w dniach 23-24 lutego 2017r. w Białymstoku. Na konferencji zaprezentowano założenia projektu, jego cele, zaplanowane działania i zakładane rezultaty. W konferencji udział wzięli przedstawiciele obu instytucji wdrażających projekt oraz goście – przedstawiciele władz i instytucji publicznych.

Ta strona używa plików Cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Cookies.
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ