Program Polska Białoruś Ukraina 2014-2020

 

W dniu 17 maja 2018r. odbyło się spotkanie delegacji reprezentującej Obwód Grodzieński pod kierownictwem Andrzeja Aleksandrowicza Striżaka – Szefa Wydziału Zdrowia Regionalnego Komitetu Wykonawczego Grodno, z Członkiem Zarządu Województwa Podlaskiego, Bogdanem Dyjukiem,  Przedstawicielami Departamentu Zdrowia Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz Dyrektorem Szpitala Adamem Szałanda.

Spotkanie dotyczyło realizacji Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach, którego zostały wybrane do dofinansowania dwa projekty. Drugi projekt pn. ,,Modelowy program opieki medycznej w zakresie walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko białoruskiego? będzie realizował nasz Szpital.

Celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości usług medycznych w zakresie diagnostyki i leczenia osteoporozy, jak również poprawa jakości infrastruktury medycznej, wzrost poziomu wiedzy personelu medycznego na bazie wymiany doświadczeń, dobrych praktyk, pozyskania nowej wiedzy medycznej, wzrost świadomości mieszkańców regionów partnerskich w zakresie roli profilaktyki i wczesnej diagnostyki dla efektywnego leczenia.

W ramach projektu przewidziano zbiór kompleksowych działań w tym m.in. 2 konferencje projektu (otwierająca w Suwałkach, zamykająca w Grodnie), 6 specjalistycznych szkoleń dla kadry medycznej, 2 wizyty studyjne (w Grodnie i w Suwałkach), szkolenie symulacyjne, seminaria on-line, modernizację oddziału reumatologii w Szpitalu w Suwałkach i wyposażenie oddziałów szpitalnych Szpitala w Suwałkach oraz Szpitala w Grodnie gdzie diagnozuje się i leczy osteoporozę w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną, kampanię informacyjną dotyczącą osteoporozy (spotkania informacyjne dla mieszkańców, poradnik ?osteoporoza to nie wyrok?, profilaktyczne badania densytometryczne, zajęcia rehabilitacyjne i nornic walking, spotkania z dietetykiem). W ramach projektu wśród personelu partnerskich szpitali powołana zostanie Rada ds. osteoporozy, której celem będzie stworzenie wspólnych standardów diagnostyki i leczenia osteoporozy oraz podsumowanie zrealizowanych w ramach projektu działań profilaktycznych. Na bazie stworzonego potencjału w Szpitalu w Suwałkach i w Szpitalu w Grodnie utworzone zostaną Centra Diagnostyki i Leczenia Osteoporozy.

Źródło: wrotapodlasia.pl

 

Ta strona używa plików Cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Cookies.
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ