Tytuł projektuWSPÓLNIE WOBEC CHORÓB CYWILIZACYJNYCH

 

 

Nr projektuLT-PL-4R-341

 

 

Całkowity budżet projektu:999 952,96 euro

 

 

Dofinansowanie EFRR

 

 

849 960,01 euro (85% kosztów kwalifikowanych)
Budżet SzW w Suwałkach:

 

 

593 646,96 euro
Dofinansowanie EFRR

 

 

504 599,91 euro (85% kosztów kwalifikowanych)
Źródło dofinansowaniaProgram Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska na lata 2014 – 2020
Partnerzy projektu Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach – Lider

 

Instytucja Publiczna Szpital Okręgu Olickiego im. S. Kudirki – Partner

 

Okres realizacji projektuwrzesień 2020 – sierpień 2022

 

 

Krótki opis projektuProjekt jest odpowiedzią na zidentyfikowany problem dotyczący nierównego dostępu do wysokiej jakości usług medycznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w regionie przygranicza polsko-litewskiego.

 

 

Cel projektuCelem projektu jest rozwój współpracy instytucji ochrony zdrowia z pogranicza polsko-litewskiego na rzecz wyrównywania szans w dostępie do ulepszonych usług zdrowotnych w zakresie chorób cywilizacyjnych

 

 

Zakres/rezultaty projektu– Konferencja otwierająca w Suwałkach

 

– Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitali w Suwałkach i Olicie

– Modernizacja oddziału chorób wewnętrznych i gastroenterologii z odcinkiem diabetologii Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach

– Wspólne szkolenia personelu medycznego Szpitali w Suwałkach i Olicie

– Działania informacyjno-edukacyjne w partnerskich regionach

– Konferencja zamykająca w Olicie

 

Biuro projektu – kontakt  (87) 562 95 32

 

 

KONFERENCJA OTWIERAJĄCA PROJEKT

27 stycznia 2021 roku odbyło się oficjalne otwarcie projektu. Konferencja otwierająca, zorganizowana w formie on-line, była okazją do przedstawienia założeń i spodziewanych efektów projektu oraz problemu zdrowotnego, którego dotyczy ta wspólna polsko-litewska inicjatywa transgraniczna.

W czerwcu rozpoczęły się prace związane z gruntowną modernizacją Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Odcinkiem Diabetologii. Zakończenie robót jest planowane do końca października b.r.

Sfinalizowane zostały dostawy sprzętu medycznego zakupionego w ramach realizowanego przez Szpital projektu, na potrzeby Oddziału Wewnętrznego pozyskano 17 łóżek i szafek przyłóżkowych, insuflator CO2, defibrylator z funkcją monitorowania funkcji życiowych oraz aparat do elektrochirurgii.

Dobiegł końca cykl spotkań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do mieszkańców regionu. Spotkania miały miejsce w Suwałkach, Filipowie oraz Sejnach. Ponadto, w ramach działa edukacyjnych, został opracowany również booklet informacyjny zawierający informacje o objawach, leczeniu i profilaktyce wybranych chorób cywilizacyjnych. Publikacja jest rozpowszechniana wśród mieszkańców regionu w placówkach opieki zdrowotnej oraz za pośrednictwem organizacji pozarządowych.

W dniach 15 października oraz 5 listopada b.r. personel medyczny Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach uczestniczył w specjalistycznych szkoleniach z nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia endoskopowego. Szkolenie zostało zorganizowano przez partnera projektu, Szpital Okręgowy w Olicie i było prowadzone przez kadrę akademicką Uniwersytetu Medycznego w Kownie.

W maju rozpoczął się cykl szkoleń personelu medycznego partnerskich szpitali dot. chorób cywilizacyjnych układu pokarmowego. Uczestnicy szkolenia poszerzą specjalistyczną wiedzę w zakresie nowotworu jelita grubego, alergii pokarmowych oraz nieswoistych zapalnych chorób jelit. Szkolenia prowadzi prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii CSK MSWiA w Warszawie.

W dniu 26 sierpnia 2022 w Olicie (Alytus) odbyła się konferencja zamykająca projekt „Wspólnie wobec chorób cywilizacyjnych”. Projekt został wdrożony przez Szpital Wojewódzki w Suwałkach (Lider Projektu) oraz Szpital Okręgowy w Olicie (Partner Projektu). Na konferencji podsumowano działania projektowe i zaprezentowano jego rezultaty. Projekt został współfinansowany z Program INTERREG V-A Litwa – Polska. Łączny budżet projektu wyniósł 999 952,96 EUR, z czego dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 849 960,01 EUR.

Ta strona używa plików Cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Cookies.
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ