Tytuł projektuWzrost jakości i dostępności opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach poprzez utworzenie specjalistycznych ośrodków skoordynowanej opieki zdrowotnej: Suwalskiego Centrum Pulmonologicznego oraz Suwalskiego Centrum Ortopedycznego
Nr projektuWND-RPPD.08.04.01-20-0002/17
Całkowity koszt projektu8 011 679,64 PLN
Współfinansowanie UE6 799 999,94 (85 % kosztów kwalifikowanych)
Źródło dofinansowaniaRegionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Okres realizacji projektuLuty 2017 – listopad 2018
Krótki opis projektuCelem nadrzędnym projektu jest zmniejszenie wśród mieszkańców woj. podlaskiego zjawiska przerywania czy całkowitej rezygnacji z aktywności zawodowej z racji złego stanu zdrowia, tj. zachorowalności na choroby układu oddechowego i układu kostno-stawowo-mięśniowego poprzez poprawę dostępności do wysokiej jakości i efektywności opieki medycznej realizowanej przez Szpital Wojewódzki w Suwałkach na bazie współpracy opartej na modelu opieki koordynowanej.

Grupę docelową projektu stanowią dorośli mieszkańcy województwa podlaskiego.

Zakres projektuDziałania projektu, których potrzeba wynika wprost z map potrzeb zdrowotnych dla województwa podlaskiego i jest zgodna z Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 to: powołanie Suwalskiego Centrum Pulmonologicznego i Suwalskiego Centrum Ortopedycznego na bazie POZ, AOS i oddziałów szpitalnych poprzez wyposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny i w rozwiązania informatyczno-komunikacyjne dedykowane diagnostyce i leczeniu chorób układu oddechowego i kostno-stawowo-mięśniowego, przebudowę oddziałów szpitalnych – pulmonologicznego i ortopedycznego.
Ta strona używa plików Cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Cookies.
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ