W ramach umowy zawartej ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w celu poprawy diagnostyki i leczenia nowotworów pęcherza moczowego oraz zwiększenia jakości realizowanych świadczeń uzyskał dofinansowanie na zakup 5 szt. cystoskopów giętkich.