Tytuł projektuZdrowa matka i dziecko – pilotażowy transgraniczny program opieki zdrowotnej
Nr projektuLT-PL-1R-047
Całkowity koszt projektu1 000 000,00 euro
W tym dofinansowanie z EFRR849 999,99 euro
Budżet Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach536 002,30 euro
W tym: przyznane dofinansowanie z UE455 601,65 euro (85% kosztów kwalifikowanych)
Przyznane dofinansowanie z budżetu województwa na 2017r.69 599,66 euro (15 % kosztów kwalifikowanych)
Źródło dofinansowaniaPROGRAM Interreg V-A Litwa – Polska na lata 2014 – 2020
Partnerzy projektu Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach – Lider

Instytucja Publiczna Szpital w Mariampolu – Partner

Okres realizacji projektu24 m-ce
Krótki opis projektuProjekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane problemy dotyczące nierównego dostępu do wysokiej jakości usług medycznych na rzecz matki i dziecka w regionie pogranicza polsko-litewskiego. Obejmuje swoim zakresem wdrożenie pilotażowego transgranicznego programu opieki zdrowotnej „Zdrowa matka i dziecko”. Program skierowany jest do populacji o niezaspokojonej potrzebie opieki zdrowotnej, w tym osób dotkniętych ryzykiem ubóstwa i wykluczenia społecznego.
Cel projektuRozwój współpracy instytucji ochrony zdrowia z pogranicza polsko-litewskiego na rzecz wyrównania szans w dostępie do ulepszonych usług zdrowotnych na rzecz matki i dziecka.

Zakres/rezultaty projektu
  • cykl szkoleń dla personelu medycznego zatrudnionego w partnerskich szpitalach.
  • zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej,
  • remont Oddziału Patologii Ciąży i Położnictwa w Szpitalu w Suwałkach
  • remont Pediatrycznej Izby Przyjęć w Szpitalu w Mariampolu
  • Akademia Liderów Zdrowia ( zrzeszająca pracowników organizacji społecznych, instytucji non profit itp. celem wypracowania metod samodzielnego podejmowania inicjatyw prozdrowotnych )
  • badania profilaktyczne kobiet i dzieci:

– oznaczenie grupy krwi kobiet w ciąży,

– oznaczenie witaminy D3 i wapnia we krwi dzieci.

Biuro projektu kontakt (87) 562 94 35

(87) 562 95 32

Aktualności

Wyremontowany i doposażony Oddział Patologii Ciąży i Położnictwa:


W dniach 12-13 września w Mariampolu (Litwa) miała miejsce konferencja końcowa projektu pt. Zdrowa matka i dziecko – pilotażowy transgraniczny program opieki zdrowotnej. Konferencja końcowa była ostatnim działaniem projektu i okazją do podsumowania efektów jego realizacji po obu stronach granicy oraz ich zaprezentowania licznym zaproszonym gościom oraz przedstawicielom mediów.

W drugim dniu konferencji jej uczestnicy odwiedzili Szpital w Mariampolu, gdzie zapoznali się z efektami projektu, poznali od zaplecza metody pracy personelu oraz wymienili się doświadczeniami, jak również plany dalszej współpracy partnerskich instytucji.


W dniu 25 czerwca 2018 r. przedstawiciele kadry medycznej Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwakach rozpoczęli szkolenia pt. Pierwsza pomoc u dzieci i noworodków, które odbywają się w Szpitalu w Mariampolu (Litwa).


W dniu 6 marca 2018 r. w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach odbyło się spotkanie grupy roboczej realizującej projekt. W toku spotkania omówiono postępy wdrażanie projektu, zaplanowane na najbliższy okres wspólne działania oraz kwestie bieżące.


W styczniu zakończono bezpłatne badania kobiet w ciąży. W okresie od kwietnia 2017 r. do stycznia 2018 r. z badań grupy krwi sfinansowanych ze środków UE w ramach projektu skorzystało 120 kobiet w ciąży.


6 grudnia 2017 r. w biurze rządu walijskiego w Brukseli odbyła się doroczna konferencja stowarzyszenia EUREGHA pt. „Badanie regionalnej współpracy transgranicznej w dziedzinie zdrowia: obecne praktyki i przyszłość”, w której udział wzięli przedstawiciele Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach.

Konferencja zgromadziła regiony członkowskie EUREGHA, europejskie sieci opieki zdrowotnej, przedstawicieli instytucji UE i innych zainteresowanych stron, w celu:

  • przedstawienia kluczowych elementów i strategii prowadzących do pomyślnej transgranicznej współpracy w dziedzinie zdrowia, a także sposobów zapewnienia długotrwałej i zinstytucjonalizowanej współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia w regionach przygranicznych, poprzez
  • poszukiwanie regionalnych i lokalnych dobrych praktyk i wyzwań dotyczących transgranicznej współpracy w dziedzinie zdrowia oraz sposobów transpozycji tych rozwiązań na inne regiony, oraz
  • skupienia się na przyszłych perspektywach europejskiej współpracy w dziedzinie zdrowia i rozróżnienie przyszłych możliwości regionalnej współpracy transgranicznej w tym obszarze.

Podczas konferencji przedstawiciele Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach zaprezentowali swoje doświadczenia w dziedzinie współpracy transgranicznej, w szczególności realizowany we współpracy ze Szpitalem w Mariampolu na Litwie transgraniczny projekt Zdrowa matka i dziecko – pilotażowy transgraniczny program opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem elementów transgranicznych projektu.


W listopadzie 2017 r. odbyły się 3 szkolenia dla personelu medycznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach i Szpitala w Mariampolu. Tematyka szkoleń obejmowała chustonoszenie, resuscytację neonatalną oraz odczyty zapisów KTG.


W dniach 13-15 października 2017 odbyła się Transgraniczna Akademia Liderów Zdrowia.

Zaproszenie  do udziału w Transgranicznej Akademii Liderów Zdrowia


Miło nam poinformować, iż w ramach projektu realizujemy działanie pt. Transgraniczna Akademia Liderów Zdrowia, którego celem jest stworzenie grupy liderów (przedstawicieli instytucji pozarządowych, samorządowych, socjalnych, wolontariuszy, studentów, itd.), działających na rzecz promocji zdrowia w regionie przygranicza polsko-litewskiego. Chcemy pokazać jak skutecznie identyfikować lokalne problemy w tym zakresie oraz podejmować własne inicjatywy  na rzecz ich zniwelowania.

Transgraniczna Akademia Liderów Zdrowia to 3-dniowe warsztaty szkoleniowe, które odbędą się w dniach 13-15 października 2017r.

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w Akademii w biurze projektu (pok. nr 6 administracji Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, Suwałki, tel. 87 5629 532.


Od kwietnia 2017r Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach zaprasza kobiety w ciąży na bezpłatne badania oznaczenia grupy krwi. Osoby zainteresowane wykonaniem badania prosimy o zgłaszanie się do biura projektu: Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

pokój nr 6 (administracja)

ul. Szpitalna 60

16-400 Suwałki

tel. 87 562 95 32


Partnerzy projektu spotkali się w Suwałkach w dniu 24 lipca br.


W dniu 10 luty 2017r. odbyło się spotkanie grupy roboczej projektu. Podczas spotkania omówiono dotychczasowe działania oraz ustalono plan działań na kolejne miesiące realizacji projektu.


W dniu 9 lutego 2017r. przy okazji konferencji otwierającej projekt odbyło się spotkanie z mediami, celem przekazania informacji o projekcie. Konferencja prasowa zaowocowała szeroką promocją projektu w mediach.


W dniach 9-10 luty 2017r. w Suwałkach odbyła się konferencja otwierająca projekt, na której zaprezentowano założenia projektu, jego cele i zaplanowane działania. W konferencji udział wzięli reprezentanci obu instytucji partnerskich, zaproszeni goście oraz przedstawiciele instytucji publicznych, władz lokalnych i regionalnych.

Ta strona używa plików Cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Cookies.
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ