Tytuł projektuODPOWIEDŹ NA IMPLIKACJE COVID-19 ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM UKŁADU KRĄŻENIA
Nr projektuLT-PL-5R-351
Całkowity budżet projektu:999 943,15 EUR
Dofinansowanie EFRR

 

849 951,67 EUR
Budżet SzW w Suwałkach:

553 251,85 EUR
Dofinansowanie EFRR

 

470 264,07 EUR
Źródło dofinansowaniaProgram Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska na lata 2014 – 2020
Partnerzy projektu Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach – Lider

Instytucja Publiczna Szpital Okręgu Olickiego im. S. Kudirki – Partner

Okres realizacji projektulistopad 2020 – październik 2022
Cel projektuCelem projektu jest wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców regionu pogranicza polsko-litewskiego poprzez poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem SARS-CoV-2 w tym obszarze w efekcie skoordynowanych działań partnerskich Szpitali na rzecz osiągnięcia optymalnego poziomu jakości opieki medycznej w obszarze układu krążenia.

Zakres/rezultaty projektu– konferencja otwierająca w Suwałkach,

– zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz środków ochrony osobistej dla Szpitali w Suwałkach i Olicie,

– modernizacja Oddziału chorób wewnętrznych, kardiologii i endokrynologii Szpitala w Suwałkach,

– wspólne szkolenia personelu medycznego Szpitali w Suwałkach i Olicie,

– działania informacyjno-edukacyjne w partnerskich regionach,

– konferencja zamykająca w Olicie.

Biuro projektu – kontakt  (87) 562 95 32

W dniu 18 marca 2021 r. miała miejsce konferencja otwierająca projekt. W konferencji wzięli udział przedstawiciele obu partnerskich Szpitali – Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach oraz Szpitala w Olicie. W trakcie spotkania, które w związku z aktualnie obowiązującymi obostrzeniami odbyło się w formie on-line, zaprezentowano m.in. cele, planowane działania oraz spodziewane efekty projektu. Szpital w Olicie w toku konferencji przedstawił najczęstsze przykłady kardiologicznych powikłań pokowidowych z którymi muszą zmierzyć się lekarze olickiego szpitala.

W dniach 27-28 maja b.r. lekarze Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach uczestniczyli w szkoleniach on-line zorganizowanych przez Szpital Okręgowy w Olicie. Szkolenia były poświęcone problematyce COVID-19 i chorób serca oraz układu krążenia. Szkolenia były prowadzone przez wykładowców Wileńskiego Uniwersytetu Medycznego oraz przedstawicieli Litewskiego Stowarzyszenia Intensywnej Opieki Kardiologicznej i Medycyny Ratunkowej.

Jak zapobiegać chorobom układu krążenia

W maju i czerwcu 2022 r. personel medyczny Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach oraz partnerskiego Szpitala Okręgowego w Olicie (Litwa) uczestniczył w trzech specjalistycznych szkoleniach medycznych w dziedzinie kardiologii. Szkolenia prowadziła kadra akademicka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zapoznano się z najnowszymi osiągnięciami medycyny w obszarze zawału serca, choroby niedokrwiennej czy nadciśnienia tętniczego.

W dniu 5 października b.r. w hotelu „Loft” w Suwałkach odbyła się konferencja podsumowująca projekt. W toku wydarzenia, w którym udział wzięli również partnerzy projektu ze Szpitala Okręgowego w Olicie, zaprezentowano osiągnięcia i rezultaty projektu.  Miała miejsce również konferencja prasowa, podczas której lokalne i regionalne media zapoznały się w z osiągnięciami projektu.

Ta strona używa plików Cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Cookies.
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ