Tytuł projektu ODPOWIEDŹ NA IMPLIKACJE COVID-19 ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM UKŁADU KRĄŻENIA
Nr projektu LT-PL-5R-351
Całkowity budżet projektu: 999 943,15 EUR
Dofinansowanie EFRR

 

 

849 951,67 EUR
Budżet SzW w Suwałkach:

 

 

553 251,85 EUR
Dofinansowanie EFRR

 

 

470 264,07 EUR
Źródło dofinansowania Program Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska na lata 2014 – 2020
Partnerzy projektu Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach – Lider

 

Instytucja Publiczna Szpital Okręgu Olickiego im. S. Kudirki– Partner

Okres realizacji projektu listopad 2020 – październik 2022
Cel projektu Celem projektu jest wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców regionu pogranicza polsko-litewskiego poprzez poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem SARS-CoV-2 w tym obszarze w efekcie skoordynowanych działań partnerskich Szpitali na rzecz osiągnięcia optymalnego poziomu jakości opieki medycznej w obszarze układu krążenia.

 

 

Zakres/rezultaty projektu ·         konferencja otwierająca w Suwałkach,

 

·         zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz środków ochrony osobistej dla Szpitali w Suwałkach i Olicie,

·         modernizacja Oddziału chorób wewnętrznych, kardiologii i endokrynologii Szpitala w Suwałkach,

·         wspólne szkolenia personelu medycznego Szpitali w Suwałkach i Olicie,

·         działania informacyjno-edukacyjne w partnerskich regionach,

·         konferencja zamykająca w Olicie.

 

Biuro projektu – kontakt  (87) 562 95 32

W dniu 18 marca 2021 r. miała miejsce konferencja otwierająca projekt. W konferencji wzięli udział przedstawiciele obu partnerskich Szpitali – Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach oraz Szpitala w Olicie. W trakcie spotkania, które w związku z aktualnie obowiązującymi obostrzeniami odbyło się w formie on-line, zaprezentowano m.in. cele, planowane działania oraz spodziewane efekty projektu. Szpital w Olicie w toku konferencji przedstawił najczęstsze przykłady kardiologicznych powikłań pokowidowych z którymi muszą zmierzyć się lekarze olickiego szpitala.