PORADNIE SPECJALISTYCZNE

W naszym szpitalu funkcjonują dwadzieścia trzy poradnie specjalistyczne do których można zarejestrować się także przez internet

AKTUALNOŚCI

16 listopada – Światowy Dzień Rzucania Palenia

16 listopada 2023 roku obchodzony jest Światowy Dzień Rzucania Palenia. To dobra okazja, aby przypomnieć, jak wiele korzyści niesie za sobą zerwanie z nałogiem. Palenie tytoniu jest jednym z najczęściej występujących nałogów wśród Polaków. Warto wiedzieć, że palenie papierosów jest nie tylko głównym czynnikiem ryzyka zachorowania na raka płuca czy krtani, ale również na raka pęcherza moczowego. Natomiast korzyści z zaprzestania palenia odczuwane są w wielu wymiarach: zdrowotnym, ekonomicznym, psychologicznym, społecznym a nawet estetycznym. Nie poddawaj się przy niepowodzeniach - ...

Modernizacja i przebudowa Oddziału Chorób Zakaźnych wraz z dostawą i instalacją szpitalnej poczty pneumatycznej.

Szpital Wojewódzki w Suwałkach zakończył realizację projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej dedykowanych chorobom zakaźnym w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach" dofinansowanego ze środków REACT-EU. W ramach projektu zmodernizowano Oddział Chorób Zakaźnych, który ponadto doposażono w nowoczesny sprzęt medyczny, komputerowy oraz zaplecze socjalno-biurowe.Ponadto jako jeden z pierwszych szpitali w regionie, Szpital Wojewódzki w Suwałkach zainstalował pocztę pneumatyczną, która połączyła Oddział Zakaźny z Laboratorium Diagnostycznym i Mikrobiologicznym, co pozwala na szybkie i bezpieczne przesyłanie próbek ...

Certyfikat „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach otrzymał certyfikat „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”.Certyfikat sygnowany przez członków Rady Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali to świadectwo wysokich standardów bezpieczeństwa i potwierdzenie podjęcia działań na rzecz popularyzacji praktyk zapewniających możliwie najbezpieczniejsze środowisko pracy personelu medycznego. Certyfikat jest jednocześnie wyrazem uznania dla wysokich kwalifikacji personelu i efektywnego zarządzania. więcej informacji ...

Dofinansowanie z Funduszu Medycznego

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w drodze rozstrzygnięcia konkursu z Funduszu Medycznego na dofinansowanie infrastruktury ratownictwa medycznego w ramach Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych otrzymał blisko 6 mln zł na modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Zostanie m.in. zmodernizowany podjazd karetek, zakupiony nowoczesny sprzęt diagnostyczny i zabiegowy. Oprócz SOR, w sprzęt zostaną doposażone również Laboratorium Diagnostyczne i Zakład Diagnostyki obrazowej. Dzięki finansowemu wsparciu zwiększy się komfort i bezpieczeństwo pacjentów oraz jakość i szybkość udzielanych świadczeń ...

Dofinansowanie ze środków PFRON

W ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” dofinansowanego ze środków PFRON Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach pozyskał środki w wysokości 82 tys. złotych na likwidację barier technicznych, informacyjno-komunikacyjnych oraz wyposażenie w technologie wspomagające i urządzenia umożliwiające skorzystanie przez osoby z niepełnosprawnością z usług świadczonych przez Szpital ...

Orzeł Polskiej Przedsiębiorczości 2022

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż decyzją Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl nasz Szpital został nominowany do prestiżowej nagrody „Orzeł Przedsiębiorczości” i tytułu „Firma 20-lecia” w kategorii: Medycyna, a Pan Adam Szałanda Dyrektor Szpitala do tytułu i nagrody „Menedżer 20-lecia” ...

Nawigator Pacjenta – praktyczny poradnik jak poruszać się w systemie ochrony zdrowia.

Publikacja dostępna: https://www.gov.pl/web/rpp/broszury-i-poradniki ...

ABC Pacjenta

Informacje dla pacjentów

Oddziały szpitalne

Informacja o naszych oddziałach

Poradnie Specjalistyczne

Informacje o naszych poradniach

Rejestracja internetowa

Rejestracja ON-line

Praca

Oferty pracy i staże

Ogłoszenia

Ogłoszenia różne

Przetargi

Informacje o ogłaszanych przetargach

Projekty Unijne

Realizowane projekty