PORADNIE SPECJALISTYCZNE

W naszym szpitalu funkcjonują dwadzieścia trzy poradnie specjalistyczne do których można zarejestrować się także przez internet

AKTUALNOŚCI

Projekt pt. Przede wszystkim pacjent – poprawa standardów opieki nad pacjentem na pograniczu polsko-litewskim

W dniach 9-10 maja 2019 r. przedstawiciele Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach uczestniczyli w konferencji otwierającej projekt pt. ?Przede wszystkim pacjent - poprawa standardów opieki nad pacjentem na pograniczu polsko-litewskim?. Projekt jest realizowany w partnerstwie ze szpitalami litewskimi ? w Alytusie i w Varenie. Podczas konferencji zaprezentowano założenia projektu, zaplanowane działania oraz planowane do osiągnięcia cele i rezultaty projektu. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska na lata 2014-2020 ...

Bezpłatne badania dla pracujących w województwie podlaskim w wieku 25-50 lat

Szpital Wojewódzki w Suwałkach zaprasza pracodawców z terenu województwa podlaskiego do udziału w projekcie ?Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego? współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest przeciwdziałanie absencji wśród pracowników firm z województwa podlaskiego, których koszty w skali kraju szacuje się na 17,5 miliarda zł rocznie ? 40% tych kosztów ponoszą Przedsiębiorcy. W ramach projektu pracownikom zakładów pracy w wieku 25-50 lat ...

Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy (BLS) oraz zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (ALS).

Od stycznia do połowy marca 2019r. w Parku Naukowo-Technologicznym w Suwałkach zostały przeprowadzone szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy (BLS) oraz zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (ALS). Szkolenia zostały sfinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz środków własnych Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. Warsztaty szkoleniowe dały możliwość zaktualizowania swojej wiedzy oraz doskonalenia  umiejętności postępowania w stanach nagłych. W kursie wzięło udział 100 lekarzy oraz 149 pielęgniarek Szpitala ...

(no title)

W dniach 7-8 marca 2019 r. w Suwałkach odbyła się konferencja otwierająca realizowany przez Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach we współpracy ze Szpitalem w Mariampolu oraz Szpitalem w Olicie projekt pn. ?Lean management jako innowacja w szpitalach pogranicza polsko-litewskiego?. W toku konferencji zostały zaprezentowane założenia projektu, zaplanowane działania oraz planowane do osiągnięcia cele i rezultaty projektu. Uczestnicy konferencji z obu stron granicy zapoznali się również z istotą filozofii zarządzania ?lean management? oraz jej zastosowaniem w opiece zdrowotnej ...

Osobowość Roku 2018

Zakończono tegoroczny plebiscyt, w którym głosami mieszkańców naszego regionu przyznane zostały prestiżowe tytuły OSOBOWOŚĆ ROKU 2018. W tym roku plebiscyt był prowadzony wspólnie przez "Kurier Poranny" i "Gazetę Współczesną". Kandydatów do wyróżnień nominowała redakcyjna kapituła pod przewodnictwem redaktora naczelnego, która wzięła pod uwagę także propozycje nominacji zgłoszone przez Czytelników. I miejsce w kategorii ?Samorządność i Społeczność Lokalna? otrzymał Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach -  Pan Adam Szałanda ...

ABC Pacjenta

Informacje dla pacjentów

Oddziały szpitalne

Informacja o naszych oddziałach

Poradnie Specjalistyczne

Informacje o naszych poradniach

Rejestracja internetowa

Rejestracja ON-line

Praca

Oferty pracy i staże

Ogłoszenia

Ogłoszenia różne

Przetargi

Informacje o ogłaszanych przetargach

Projekty Unijne

Realizowane projekty

Ta strona używa plików Cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Cookies.
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ