Wykonywania badań uczestnikom projektu pn. ?Zrób kolonoskopię w trosce o siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka jelita grubego w województwie podlaskim?  (nr WND+RPPD.02.05.00-20-0017/18).

1. Ogłoszenie o konkursie
2. Szczegółowe warunki konkursu
3. Oferta
4. Oświadczenie oferenta
5. Umowa