Uzupełnioną (w języku polskim) ofertę  ( załącznik nr 4) opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wraz z załącznikiem nr 1 ( parametry techniczne sprzętów, których dotyczy oferta) należy dostarczyć osobiście, za pośrednictwem poczty bądź przesłać e-mailem na adres e.krzywicka@szpital.suwalki.pl  do 18.03.2024r. do godz. 10:00. bądź osobistego dostarczenia Dział Zamówień i Inwestycji, pok. nr 6  w Administracji Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, adres wysyłki Szpital Wojewódzki. Im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach ul. Szpitalnej 60, 16-400 Suwałki.

Zamawiający podzielił zamówienie na  7 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części od 1 do 7.

Załącznik nr 1 – Parametry techniczne

Załącznik nr 2 – umowa wzór

Załącznik nr 3 zapytanie cenowe – nieaktualne

Załącznik nr 4 oferta

odpowiedzi na zapytania

UWAGA !!!  

ZMIANA TERMINU DOSTAWY,

W związku z wystąpieniem pomyłki pisarskiej w załączniku nr 3 Zapytanie Cenowe , gdzie Zamawiający wskazuje termin dostawy, następuje zmiana z 18.03.2024 na 18.04.2024r .

W załączeniu zaktualizowane zapytanie cenowe .

Załącznik nr 3 – aktualny

 

Informacja z otwarcia ofert

Ta strona używa plików Cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Cookies.
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ