Uzupełnioną (w języku polskim) ofertę  (załącznik nr 3) opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wraz z załącznikiem nr 1 (parametry techniczne sprzętów, których dotyczy oferta) należy dostarczyć osobiście, za pośrednictwem poczty bądź przesłać e-mailem na adres e.krzywicka@szpital.suwalki.pl

bądź osobistego dostarczenia Dział Zamówień i Inwestycji, pok. nr 6  w Administracji Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, adres wysyłki Szpital Wojewódzki. Im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach ul. Szpitalnej 60, 16-400 Suwałki do 19.06.2024r. do godz. 10:00.

 

Zamawiający podzielił zamówienie na  2 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części od 1 do 2.

Termin wykonania zamówienia:  do 31.07.2024r

Warunki płatności: dostarczenie  sprzętu i podpisanie protokołu odbioru i szkolenia  bez zastrzeżeń przez Zamawiającego oraz dostarczenie prawidłowo wypełnionej faktury Vat

Termin płatności : 60 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury Vat i dostarczonej do Zamawiającego

Osoba do kontaktu : Natalia Golub 87 562 – 94 – 37

Załącznik nr 1 parametry – Pobierz
Załącznik nr 2 wzór umowy – Pobierz
Załącznik nr 3 – oferta – Pobierz

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi nr 2

Informacja z otwarcia – Pobierz

Ta strona używa plików Cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Cookies.
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ