Dofinansowanie z Funduszu Medycznego

Dofinansowanie z Funduszu Medycznego

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w drodze rozstrzygnięcia konkursu z Funduszu Medycznego na dofinansowanie infrastruktury ratownictwa medycznego w ramach Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych otrzymał blisko 6 mln zł na modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Zostanie m.in. zmodernizowany podjazd karetek, zakupiony nowoczesny sprzęt diagnostyczny i zabiegowy. Oprócz SOR, w sprzęt zostaną doposażone również Laboratorium Diagnostyczne i Zakład Diagnostyki obrazowej.

Dzięki finansowemu wsparciu zwiększy się komfort i bezpieczeństwo pacjentów oraz jakość i szybkość udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Warto dodać, że tylko 9 szpitali w woj. podlaskim otrzymało wsparcie w ramach przedmiotowego Konkursu, tym bardziej jest nam miło pochwalić się tym sukcesem.

Dofinansowanie ze środków PFRON

Dofinansowanie ze środków PFRON

W ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” dofinansowanego ze środków PFRON Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach pozyskał środki w wysokości 82 tys. złotych na likwidację barier technicznych, informacyjno-komunikacyjnych oraz wyposażenie w technologie wspomagające i urządzenia umożliwiające skorzystanie przez osoby z niepełnosprawnością z usług świadczonych przez Szpital.

Orzeł Polskiej Przedsiębiorczości 2022

Orzeł Polskiej Przedsiębiorczości 2022

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż decyzją Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl nasz Szpital został nominowany do prestiżowej nagrody „Orzeł Przedsiębiorczości” i tytułu „Firma 20-lecia” w kategorii: Medycyna, a Pan Adam Szałanda Dyrektor Szpitala do tytułu i nagrody „Menedżer 20-lecia”.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Ogłoszenie o konkursie ofert- Pobierz

Szczegółowe warunki konkursu ofert- Pobierz

Zał. 1 – Oferta- Pobierz

Zał. 2 – Oświadczenie oferenta- Pobierz

Zał. 5 – Oświadczenie oferenta- Pobierz

Zał. 6 – Lista osób udzielających świadczeń- Pobierz

Zał. 7 – Oświadczenie- Pobierz

Umowa- Pobierz

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu – Pobierz

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej z akredytacją Ministra  Zdrowia

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej z akredytacją Ministra Zdrowia

Poradnia POZ Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach otrzymała w dniu 13.06.2023r. certyfikat akredytacyjny nadany przez Ministra Zdrowia, potwierdzając tym samym spełnienie standardów akredytacyjnych dla podstawowej opieki zdrowotnej.
Standardy te dotyczą kluczowych obszarów udzielanych świadczeń, m.in.: bezpieczeństwa pacjenta, wszechstronności opieki, edukacji zdrowotnej oraz jakości prowadzonej dokumentacji medycznej.
Certyfikat akredytacyjny posiada ok. 2% placówek POZ na terenie całej Polski.